הרפורמה בנמלים עולה שלב: מחלקת הים של נמל חיפה עוברת לניהולה של חברת נמלי ישראל. העברת הפעילות תאפשר את קידום התחרות בנמלים הקיימים והחדשים ושיפור השירות לטובת הציבור הרחב

מקדמים את הרפורמה בנמלים ומעלים את התחרות ורמת השירות: לראשונה מאז קום המדינה, מחלקת הים בנמל חיפה עוברת לחברת נמלי ישראל או לחברת הבת   –תעבורה ימית חיפה שבבעלותה – כל זאת  במסגרת הרפורמה בענף הנמלים. בהמשך, צפויה לעבור גם מחלקת הים באשדוד תחת חנ"י או חברת בת שתקום ובכך החברה תשמש כ-LandLord בכל הנוגע לתחום שירותי הים בנמלים בישראל. מעבר מחלקות הים הינו אבן דרך חשובה ביישום הרפורמה לפתיחת הנמלים לתחרות, כאשר בשנה הקרובה יפתחו נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד ובכך תושלם אחת המהפכות הגדולות במשק הישראלי.

העברת מחלקות הים של נמל חיפה ואשדוד לחנ"י והקמתן של חברות בנות תחתיה לניהולן נועדו להבטיח את הגברת התחרות והיעילות בין הנמלים הקיימים והחדשים, וזאת באמצעות ניהול המרחב הנמלי ע"י גורם בלתי תלוי ושוויוני.  מדובר במהפכה אמיתית במתן שירותי תעבורה ימית בנמלים, שתקדם רמת שירות גבוהה יותר ותביא להוזלת מחירים למען הכלכלה הלאומית ולסחר החוץ במדינת ישראל.

העברת פעילותה של מחלקת הים של חברת נמל חיפה לחברת נמלי ישראל או לחברת הבת נעשית בהתאם להסכמים שנחתמו בין חנ"י, חברת הנמל וההסתדרות בשנה שעברה ובהתאם להסכם רכישת מחלקת הים.  החברה נערכה לקליטת פעילות מחלקת הים, זאת בין היתר תוך הערכות להשקעה בציוד לוגיסטי חדש עבור חברות התעבורה הימית  בעשרות מיליוני יורו, שדרוג מערך ההדרכה והקמה של חדרי בקרה

עם הטמעת הפעילות על כלל היבטיה השונים, תפעל מעתה חנ"י (במישרין או באמצעות חברת בת) למתן שירותי תעבורה ימית באופן שוויוני, יעיל ובטיחותי לכלל הלקוחות במרחב הנמלי – סוכני האוניות והתאגידים.

יו"ר חברת נמלי ישראל עוזי יצחקי: "זהו בצעד נוסף וחשוב להשלמת הרפורמה בנמלי הים לטובת המשק הישראלי והציבור כולו, ולחיזוק חברת נמלי ישראל כ- landlordבכל הנוגע לתחום שירותי הים וניהול התעבורה הימית בנמלים בישראל. מהלך זה יוביל להעלאת רמת השירות בנמלים, להתייעלות ויצירת מסחר תחרותי".

מנכ"ל חברת נמלי ישראל שלמה ברימן: "מדובר בהתייעלות משמעותית ובצעד שיאפשר לנהל את המרחב הנמלי בראייה רחבה, כוללת וחכמה. בכך נייצר את השוויוניות ההכרחית לפעילות נמלית יעילה ומקסימלית. עם  המעבר של מחלקות הים תצטרף ישראל לרשויות נמלים אחרות בעולם שהתעבורה  הימית המסחרית בהם מנוהלת במקום אחד".