הורחב שירות סטטוס מכולה מעתה גם ממסופים עורפיים!

 
מנהלת תס"ק ים, מערכת קהילת הים של ישראל, הרחיבה את שירות סטטוס מכולה, ומעתה יוכלו בעלי המטענים לקבל מידע על המכולה גם ממסופים עורפיים, זאת 
לבקשתם של היבואנים.
שירות סטטוס מכולה הנו שירות מידע מקוון המאפשר לבעל המטען, יכולת מעקב שוטף אחר תנועת המכולה בהגיעה לנמלי חיפה, אשדוד ואילת וביציאה מהם. לבקשת היבואנים  הורחב כעת השירות גם למכולות במסופים עורפיים והוא יכלול מעתה את תאריך הכניסה של המכולה למסוף ומועד יציאתה ממנו.
מהלך זה הינו פרי שיתוף פעולה עם המסופים העורפיים גולדבונד, מסוף 207, מסוף אשדוד בונדד, אוברסיז קומרס,  ופרידנזון אשדוד טרמינל אשר נרתמו לשפר את השירות.

רקע:
מערכת קהילת הים בישראל (תס"ק-ים) מנוהלת מפותחת וממומנת ע"י חברת נמלי ישראל תחת ועדת היגוי בראשות משרדי האוצר והתחבורה (המכס ורספ"ן). מדובר בתשתית ניהולית וטכנולוגית המאפשרת תהליכי סחר דיגיטלים מתקדמים בין כל הגופים והחברות הפועלים בקהילת הסחר הימי בישראל. השימוש במערכת הינו ללא עלות למשתמשים. בחברת נמלי ישראל מציינים שכ- 1,000 חברות וגופים שבהם כ-  5,000 משתמשים נהנים משירותי המערכת.

לפרטים: נגה בן שושן  דוברת 0546104499