חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שרותי מיפוי בתימטרי וטופוגרפי בתחומי נמלי חיפה, אשדוד וסביבתם

חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שרותי מיפוי בתימטרי וטופוגרפי בתחומי נמלי חיפה, אשדוד וסביבתם .
מועד אחרון להגשת הצעות   01.03.2017 בשעה 12:00.

למודעת המכרז