נפתחת ההרשמה לתכנית "עתידים צוערים לניהול תשתיות התחבורה"

משרד התחבורה, חברת נמלי ישראל, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים – "עתידים לתשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.

לפרטים באתר התכנית