סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
HYPERION LEADER (3612)
אלאלוף (003)
PANAMA

21/2775 21/277512/04/2021 20:10:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/3075 21/307509/04/2021 03:15:00
אילת
QUEST (6611)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
LIBERIA
BULK CARGO
21/3073 21/307312/04/2021 13:30:00