סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
ALA (****)
אס.טי.&טי.חובלה וסחר ימי בעם (138)
LIBERIA
CONTAINER
21/3016 21/301626/02/2021 19:55:00
אילת
HEILAN SPRING (0478)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
21/3061 21/306119/02/2021 22:00:00
אילת
HEILAN SPRING (0478)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
21/3061 21/306119/02/2021 22:00:00
אילת
MELODY (4349)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
LIBERIA
BULK CARGO
21/3063 21/306328/02/2021 22:00:00
אילת
NEW NADA (9210)
אלאלוף (003)
PANAMA

21/2750 21/275001/03/2021 21:20:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/3062 21/306204/02/2021 07:30:00