סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
חיפה
1156 (1156)
TIRAN SHIPPING(1997) LTD (135)
ILHFA
ללא
ללא
21/1875 21/187507/03/2021 13:20:27
אשדוד
1156 (9999)
TIRAN (0135)
0MARSHALL ISLAND
מכולות
מכולות
21/1875 21/187508/03/2021 23:00:00
אשדוד
ACQUA STELLA (5888)
CORAL (0068)
0PANAMA
צובר יבש-קלינקר
רקנילק-שבי רבוצ
21/4392 21/439220/02/2021 16:37:00ISKENDERUN
חיפה
ADMIRAL GALAXY (7446)
CARMEL INTER. SHIPPING SERVICES (006)
מזרחי

21/1402 21/140201/03/2021 23:20:00
אשדוד
ADMIRAL GALAXY (7446)
CARMEL (0006)
0MARSHALL ISLAND
מכולות
מכולות
21/1402 21/140202/03/2021 09:34:00
מספנות ישראל
AFER (0059)
KAMOR SHIPPING SERVICES LTD (127)
מספנות
מתכות
מתכות
21/4109 21/410903/03/2021 15:16:46
מספנות ישראל
AFINA I (9393)
CORAL MARITIME SERVICES (068)
מספנות א
צוברים
צוברים
21/4398 21/439823/02/2021 11:30:00
אשדוד
AHMET ONEL (4166)
M.A.R. (0097)
30TURKEY
צובר-מלט-סילו
צובר-מלט-סילו
21/5669 21/566924/02/2021 21:35:00tk1
אשדוד
AHMET ONEL (4166)
M.A.R. (0097)
0TURKEY
צובר-מלט-סילו
וליס-טלמ-רבוצ
21/5703 21/570309/03/2021 10:47:00
חיפה
AKIN (1487)
CORAL MARITIME SERVICES (068)
קישון מזרח
מתכות
מתכות
21/4377 21/437715/02/2021 09:40:00
חיפה
AKRITAS (2725)
ROSENFELD SHIPPING POB 74 HAIFA (021)
ILHFA
מכולות
מכולות
21/1692 21/169202/03/2021 05:10:38
חיפה
AKRITAS (2725)
ROSENFELD SHIPPING POB 74 HAIFA (021)
ILHFA
מכולות
מכולות
21/1706 21/170609/03/2021 05:44:18
אילת
ALA (****)
אס.טי.&טי.חובלה וסחר ימי בעם (138)
LIBERIA
CONTAINER
21/3016 21/301626/02/2021 19:55:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1695 21/169528/02/2021 00:40:00LIMASSOL
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1696 21/169610/03/2021 10:37:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1710 21/171017/03/2021 10:40:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0081 21/008128/02/2021 17:29:00PORT SAID
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0089 21/008904/03/2021 05:00:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0092 21/009225/03/2021 05:00:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0091 21/009118/03/2021 05:00:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0090 21/009011/03/2021 05:00:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0089 21/008904/03/2021 05:00:00
חיפה
ALEXO (9198)
ROSENFELD SHIPPING POB 74 HAIFA (021)
ILHFA
מכולות
מכולות
21/1687 21/168704/03/2021 05:12:57
חיפה
ALEXO (9198)
ROSENFELD SHIPPING POB 74 HAIFA (021)
ILHFA
מכולות
מכולות
21/1702 21/170211/03/2021 05:53:21
אשדוד
ALWINE OLDENDOR (4019)
M.A.R. (0097)
11PORTUGAL
צובר-פוספטים
צובר-פוספטים
21/5674 21/567423/02/2021 17:58:00EL DEKHEILA
חיפה
AMELIE BORCHARD (0035)
LUCY BORCHARD LTD (012)
ILHFA
ללא
ללא
21/1162 21/116202/03/2021 10:16:22
אשדוד
AMELIE BORCHARD (0035)
LUCY (0012)
0ANTIGUA & BARBU
מכולות
מכולות
21/1162 21/116202/03/2021 18:30:00
חיפה
AMERICA (8217)
MSC (ISRAEL) LTD (063)
כרמל

21/0381 21/038101/03/2021 05:45:00
חיפה
ANEMOS (7363)
CORAL MARITIME SERVICES (068)
דגון

21/4395 21/439522/02/2021 15:20:00
חיפה
ANGELOS K (1522)
DYNAMIC SHIPPING SERVICES(DSS) (144)
ILHFA
צוברים
צוברים
21/3127 21/312702/03/2021 23:55:00
1 - 30הבא