סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אשדוד
ABLE (2167)
M.A.R. (0097)
0TURKEY
כל סוגי המתכות למעט
טעמל תוכתמה יגוס לכ
21/5800 21/580002/05/2021 01:30:00ISKENDERUN
אשדוד
ACQUA STELLA (5888)
CORAL (0068)
0PANAMA
צובר יבש-קלינקר
רקנילק-שבי רבוצ
21/4497 21/449714/05/2021 01:30:00ACIBADEM
אשדוד
ACTION TRADER (9498)
KONMART (0064)
0PHILIPPINES
צובר-גופרית
תירפוג-רבוצ
21/0824 21/082421/05/2021 13:53:00
אשדוד
ADMIRAL GALAXY (7446)
CARMEL (0006)
0MARSHALL ISLAND
מכולות
מכולות
21/1423 21/142325/05/2021 11:19:00
אשדוד
ADMIRAL MOON (2626)
CARMEL (0006)
0PORTUGAL
מכולות
מכולות
21/1424 21/142424/05/2021 11:50:00
אשדוד
ADMIRAL SUN (2648)
CARMEL (0006)
0PORTUGAL
מכולות
מכולות
21/1422 21/142217/05/2021 15:46:00
אשדוד
AHMET ONEL (4166)
M.A.R. (0097)
0TURKEY
צובר-מלט
צובר-מלט
21/5816 21/581612/05/2021 07:45:00CANAKKALE
אשדוד
AKIN (1487)
CORAL (0068)
0PANAMA
כל סוגי המתכות למעט
כל סוגי המתכות למעט
21/4486 21/448617/05/2021 00:00:00
אשדוד
AKIN (1487)
CORAL (0068)
0PANAMA
כל סוגי המתכות למעט
כל סוגי המתכות למעט
21/4486 21/448617/05/2021 00:00:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1744 21/174419/05/2021 08:03:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1746 21/174602/06/2021 08:33:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1745 21/174526/05/2021 08:27:00
אשדוד
ALASA (7645)
ROSENF (0021)
0CYPRUS
מכולות
מכולות
21/1744 21/174419/05/2021 08:03:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0152 21/015220/05/2021 04:55:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0153 21/015327/05/2021 04:56:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0152 21/015220/05/2021 04:55:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0168 21/016817/06/2021 04:54:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0169 21/016924/06/2021 04:55:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0167 21/016710/06/2021 04:53:00
אשדוד
ALEXANDER MAERS (9380)
SEALAND (0189)
0DENMARK
מכולות
מכולות
21/0166 21/016603/06/2021 04:50:00
אשדוד
AMELIE BORCHARD (0035)
LUCY (0012)
0ANTIGUA & BARBU
מכולות
מכולות
21/1174 21/117425/05/2021 18:30:00
חיפה
AMERICA (8217)
MSC (ISRAEL) LTD (063)
ILHFA
ללא
ללא
21/0476 21/047624/05/2021 09:25:33
חיפה
AMKE (1312)
SEA GULL MARITIME LTD HAIFA (086)
ILHFA
מטען כללי
מטען כללי
21/3037 21/303729/04/2021 05:20:00
אשדוד
ANARITA (9454)
CORAL (0068)
04LIBERIA
צובר-גרעינים ותבואו
ואובתו םיניערג-רבוצ
21/4451 21/445118/04/2021 21:10:00AARON
אשדוד
ANARITA (9454)
M.A.R. (0097)
0LIBERIA
צובר-דשנים
םינשד-רבוצ
21/5824 21/582416/05/2021 05:53:00
אשדוד
ANARITA (9454)
M.A.R. (0097)
0LIBERIA
צובר-דשנים
םינשד-רבוצ
21/5824 21/582416/05/2021 05:53:00
חיפה
ANGELOS K (1522)
DYNAMIC SHIPPING SERVICES(DSS) (144)
מרכזי
צוברים
צוברים
21/3141 21/314109/05/2021 19:00:00
חיפה
ANTWERP (3197)
SEAGO LINE A/S (189)
ILHFA
ללא
ללא
21/0148 21/014822/05/2021 20:50:33
חיפה
ANTWERP (3197)
SEAGO LINE A/S (189)
ILHFA
ללא
ללא
21/0149 21/014929/05/2021 20:51:35
חיפה
ANTWERP (3197)
SEAGO LINE A/S (189)
ILHFA
ללא
ללא
21/0170 21/017005/06/2021 19:58:08
1 - 30הבא