צו פיקוח על מצרכים ושירותים

 

15/2/2017

הודעה בנושא  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים

(מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט") - (תיקון) התשע"א – 2011

אל:

ציבור בעלי כלי השייט הפרטיים והמשתמשים במעגנת שביט

לקוחות יקרים שלום רב,

בתאריך 1 לפברואר 2017 פורסם ברשומות ונכנס לתקפו צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט") (תיקון), התשע"ז, 2017.
במסגרת הצו אשר נחתם ע"י שרי האוצר והתחבורה עודכנו תעריפי העגינה לכלי שיט במעגנת "שביט". עדכון התעריפים מהווה השלמת מהלך מדורג לעדכון התעריפים עליו החליטה וועדת הכספים של הכנסת בשנת 2001. בשלב הראשון בוצע בשנת 2009 יישום חלקי של ההחלטה, בגובה 50% מהתעריפים. בשלב השני, הנוכחי, יישום חלקי נוסף של ההחלטה בגובה 25% נוספים החל מפברואר 2017 ועד סוף דצמבר 2017. החלת התעריף המלא תחל ביום 1 לינואר 2018.

בנוסף, הוועדה מצאה לנכון להמליץ על תעריפי עגינה לכלי שייט מסחריים וכן להגדיר תעריפי אספקת מים, חשמל ושירותי הספנה בתחומי המעגנה.

תעריפי אספקת המים יחולו גם על כלי שייט העוסקים בדייג.

פרטים נוספים תוכלו למצוא בנוסח התיקון המלא המפורסם באתר המעגנה.

בברכה,
צוות המעגנה

לצפייה בצו