הצעה לתיקון צו תעריפים - רספ"ן

אל:

ציבור בעלי כלי השייט הפרטיים והמשתמשים במרינה מעגן הדיג שביט

שלום רב,

לידיעתכם מצורפת בזאת הודעה בנושא: תיקון צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שייט קטנים במעגנת "שביט" ), התשס"ט - 2009.

לצפייה בהודעת רספ"ן