הודעה ללקוחות המעגנה - פברואר 2016

שינוי במספר הטלפון במעגנה ועיון בנוהל תור העגינה

לקוחות יקרים,

  1. הרינו להודיעכם כי מספרי הטלפון במשרדי המעגנה השתנו והם מעתה כדלקמן:
    משרד: 073-2196810
    פקס: 04-8412730
  2. לידיעתכם, נוהל תור העגינה הנוגע גם לממתינים בתור העגינה וגם לעוגנים בעלי היתר עגינה בתוקף נגיש לעיונכם במשרדי המעגנה.
    לעיון בנוהל ולשאלות הבהרה אנא תאמו הגעתכם מראש.

בברכה,
יניב מס
מנהל מעגן שביט

לנוסח ההודעה המקורי