הודעה לעוגנים - דצמבר 2017

5/12/2017

 לקוחות יקרים שלום רב,

הכנות לעונת החורף:

חורף 2017-18 נמצא בפתח ועמו סערות החורף, גשמים ורוחות.
צוות המעגנה מסייר באופן סדיר במטרה לתת מענה לכשלים במערך העגינה, קשירת כלי שייט וכדומה.
אנא וודאו כי כלי השייט שברשותכם מוכן לתקופה זו של השנה, החליפו חבלי התקשרות במידת הצורך, בצעו הכפלות והוסיפו בלמים. כמו כן, כדאי לוודא הסרת כיסויים שאינם נדרשים לעונה זו, קשירה טובה של מפרשים מתגלגלים וכדומה. נא וודאו  כי בכל צד של כלי השייט קשורים לפחות 3 פגושים וכן את תקינות מערכת ההתראות והשאיבה.
במקרי חרום אנא פנו בשעות העבודה הרגילות לצוות המעגנה ובשאר שעות היום למוקד האבטחה של המעגנה בטלפון מספר 073-2196808.

השארת ציוד על המזחים וסביבתם:

אין להשאיר צינורות מים וציוד על הרציפים, ציוד כאמור יפונה ע"י צוות המעגנה.
יש לפרוש כבלי מתח חוף בצורה הקצרה ובטיחותית ביותר האפשרית, את שארית הכבל נא להשאיר על סיפון כלי השייט ולא על הרציפים.

מחירי מצרכים ושירותים:

בתאריך 1 לפברואר 2017 פורסם ברשומות ונכנס לתקפו צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט") (תיקון), התשע"ז , 2017. 
במסגרת הצו נקבעו תעריפי עגינה עדכניים תוך מתן הנחה לשנת 2017. 
החל מיום 1 לינואר 2018 יחול  התעריף המלא.
בנוסף, הוגדרו תעריפי עגינה לכלי שייט מסחריים וכן תעריפי מים, חשמל ושירותי הספנה בתחומי המעגנה.
תעריפי אספקת המים יחולו גם על כלי שייט העוסקים בדייג.
פרטים נוספים תוכלו למצוא בנוסח התיקון המלא המפורסם באתר המעגנה.

ביצוע תשלומים:

משרדי המעגנה פתוחים לצורך קבלת תשלומים כדלקמן:

בימים א',ב',ד',ה' בין השעות08:00 – 12:00 ו 14:00 – 15:00.

ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי טלפוני ובמשרדי המעגנה.
לנוחותכם, ניתן להצטרף להסדר תשלום באמצעות הוראת קבע רבעונית, טופס להחתמת הבנק ניתן להוריד מאתר המעגנה או לקבל במשרד.

בברכה,
צוות המעגנה