איגרת לעוגנים

25/07/2012

אל ציבור העוגנים שלום רב,

עם חלוף קו האמצע של שנת 2012 רצינו לפנות אליכם ולעדכנכם במספר נושאים אשר להם השלכה יומיומית לפעילות במעגן.
כאן גם המקום להזכיר שדלתנו פתוחה לכל ואנו מקבלים בברכה ותודה כל משוב, גם כאלו המותחים ביקורת (כל עוד זאת נעשית בצורה עניינית ומכובדת) וגם כאלו המציעים נושאים ורעיונות לשיפור.

בחודשים האחרונים עשינו מאמצים רבים לשפר את השרות הניתן במרינה:

 • נושא חיובי המים טופל כך שבשלב זה (עד התקנת מונים) כלי שיט קטן משלם פחות מכלי שיט גדול, ובכל מקרה פחות מ 30 מ"ק שהיה נהוג בעבר.
 • עודכן אתר האינטרנט של המרינה (תחת האתר של חברת נמלי ישראל – ניהול נכסים), כך שיכיל מידע מעודכן ורלוונטי.
 • עם כניסת שעון הקיץ הרחבנו את שעות פעילות הצוות וכיום אנו נמצאים בימות השבוע החל מ 8:00 בבוקר ועד 19:30 בערב, ובימי שישי עד 14:30.
 • הגמשנו את אפשרויות התשלום השונות עבור שירותים שונים, וכיום תשלום באמצעות כרטיס אשראי בטלפון (עד השעה 16:00) הוא אמצעי מקובל ונפוץ אצלנו.
 • הגדלנו את מאמצינו לפינוי הצופת מן המים, ובימים בהם הרוח מביאה עוד ועוד פסולת, אנו מגדילים המאמץ בהתאם.
 • לרווחת העוגנים והעוברים והשבים הותקנו שני מתקני מים קרים בצד הדרומי ובצד הצפוני של המרינה, הותקן אוטומט שתייה קרה (במחירים סבירים), ואם נראה שיש לכך ביקוש נוסיף עוד מכונות.
 • מיסדנו את נושא הטיפול במצופים וקריעת רצועות על ידי קבלן צלילה חיצוני.
 • פונו כלי שייט נטושים/מסוכנים/חסרי כושר שייט לשיפור הבטיחות ולצורך הכשרת מקומות עגינה נוספים.
 • הופעלה חב' אבטחה חדשה שמתמקדת בנוסף לנושא הביטחוני גם בשמירת הסדר הציבורי ובמניעת עבירות.
 • הותקן אינטרנט אלחוטי באופן ניסיוני, והסיסמה נמסרת לכל עוגן המבקש זאת (אנא הימנעו מלתת לעוברי אורח, כדי לשמור על מהירות הגלישה שלכם), בהמשך נתקין את המערכת האלחוטית הקבועה ולכן נשמח לקבל בהקדם משוב על רמת הקליטה ומהירות הגלישה.
 • נרכשו משאבת שיפוליים ומשאבת סניטציה (שפכים) – לשירותכם.
 • נוסף זכיין דלק נוסף (אשר פועל במחירים אטרקטיביים ביותר – פרטים באתר).
 • נרכשה סירת שירות חדשה המתאימה לסוג העבודה במרינה (ובקרוב תימסר לידנו ותושק למים).
 •  קיימנו 2 כנסים עם העוגנים אשר נועדו להיכרות ולעדכונים.
 • נערכה קבלת פנים מטעם המעגנה למשט ה"אמיר 2012".
 • גויס משרד עו"ד חיצוני לצורך טיפול בסרבני תשלום הפוגעים בסופו של יום בציבור העוגנים כולו, וכבר בתקופה הקרובה יהיה ביטוי לפועלו.

במקביל ישנם עוד כמה נושאים שלא הבשילו לסיום אך אנו פועלים במשנה מרץ לקדמם:

 • גידור וסגירת הרציפים לעוברי אורח והתקנת אמצעי בטחון נוספים לרבות: בקרת כניסה,מצלמות אבטחה ותאורה יעילה (צפי לסיום מרץ 2013)
 • הוספת נקודות חשמל רבות ובהן גם שקעי 32 אמפר (צפי סיום יוני 2013).
 • שידרוג תשתיות מים ומערכת כיבוי במזחים (צפי סיום ינואר 2013).
 • מציאת פתרון למניעת אבק ממשטחי החניה מכורכר.
 • ממשה ומשטח הספנה מודרני (עדיין אין צפי לסיום).
 • משטח לאחסנה יבשה של כלי שיט (גדולים וקטנים).
 • נקודת תדלוק מהחוף (בנזין וסולר).
 •  פיתוח השטחים הפתוחים בצד הצפוני של המעגן לרבות ריבוד מבטון סרוק ודקים מעץ.
 •  פיתוח הנושא המסחרי ע"י משיכת יזמים והשקעה.
 • הגדלת איזור העגינה והרחבה משמעותית של מקומות העגינה.

בהזדמנות זאת, ולמען הסדר הטוב, אנו רוצים להזכיר לאלו שעדיין לא חתמו על ה"בקשה להיתר עגינה שנתי לשנת 2012" ומתן שירותים,  למהר ולהגיע למשרד לא יאוחר מ-15 לאוגוסט 2012 לחתום על הבקשה, אחרת יידרשו למצוא פתרון חלופי לעגינה במעגנה אחרת. בנוסף על כך שחנ"י לא תיתן שירותים למי שלא חתום, היא תפעל למימוש זכויותיה לרבות ביטול ההיתר לעגינתו (ככל שיש לו היתר).

יצויין בהקשר זה כי כבר שמענו השגות מעוגנים, גם התחשבנו בהן ושינינו את נוסח כתב ההיתר ואנו נכונים להוסיף ולשמוע, אך לא נשלים עם עגינת כלי שייט שבעליהם אינם חתומים על כתב ההיתר.

מאליו מובן כי לא נוכל לאפשר כניסת כלי שייט ללא חתימה על הבקשה להיתר כאמור.

בנוסף, אנו מבקשים מאלה שלא העבירו לידינו עותק מרישיון השיט והביטוח (בתוקף) של כלי השיט לעשות זאת בהקדם מאחר והחוק מחייב אותנו לוודא כי כל כלי שיט העוגן במרינה מבוטח ובעל כושר שיט.

בברכה,
צוות מעגן הדיג ומרינה שביט
טלפון: 04-8422106 | פקס: 04-8412730
 Shavit-marina@Israports.co.il

‏25 יולי 2012

אל ציבור העוגנים שלום רב,

עם חלוף קו האמצע של שנת 2012 רצינו לפנות אליכם ולעדכנכם במספר נושאים אשר להם השלכה יומיומית לפעילות במעגן.
כאן גם המקום להזכיר שדלתנו פתוחה לכל ואנו מקבלים בברכה ותודה כל משוב, גם כאלו המותחים ביקורת (כל עוד זאת נעשית בצורה עניינית ומכובדת) וגם כאלו המציעים נושאים ורעיונות לשיפור.

בחודשים האחרונים עשינו מאמצים רבים לשפר את השרות הניתן במרינה:

• נושא חיובי המים טופל כך שבשלב זה (עד התקנת מונים) כלי שיט קטן משלם פחות מכלי שיט גדול, ובכל מקרה פחות מ 30 מ"ק שהיה נהוג בעבר.

• עודכן אתר האינטרנט של המרינה (תחת האתר של חברת נמלי ישראל – ניהול נכסים), כך שיכיל מידע מעודכן ורלוונטי.

• עם כניסת שעון הקיץ הרחבנו את שעות פעילות הצוות וכיום אנו נמצאים בימות השבוע החל מ 8:00 בבוקר ועד 19:30 בערב, ובימי שישי עד 14:30.

• הגמשנו את אפשרויות התשלום השונות עבור שירותים שונים, וכיום תשלום באמצעות כרטיס אשראי בטלפון (עד השעה 16:00) הוא אמצעי מקובל ונפוץ אצלנו.

• הגדלנו את מאמצינו לפינוי הצופת מן המים, ובימים בהם הרוח מביאה עוד ועוד פסולת, אנו מגדילים המאמץ בהתאם.

• לרווחת העוגנים והעוברים והשבים הותקנו שני מתקני מים קרים בצד הדרומי ובצד הצפוני של המרינה, הותקן אוטומט שתייה קרה (במחירים סבירים), ואם נראה שיש לכך ביקוש נוסיף עוד מכונות.

• מיסדנו את נושא הטיפול במצופים וקריעת רצועות על ידי קבלן צלילה חיצוני.

• פונו כלי שייט נטושים/מסוכנים/חסרי כושר שייט לשיפור הבטיחות ולצורך הכשרת מקומות עגינה נוספים.

• הופעלה חב' אבטחה חדשה שמתמקדת בנוסף לנושא הביטחוני גם בשמירת הסדר הציבורי ובמניעת עבירות.

• הותקן אינטרנט אלחוטי באופן ניסיוני, והסיסמה נמסרת לכל עוגן המבקש זאת (אנא הימנעו מלתת לעוברי אורח, כדי לשמור על מהירות הגלישה שלכם), בהמשך נתקין את המערכת האלחוטית הקבועה ולכן נשמח לקבל בהקדם משוב על רמת הקליטה ומהירות הגלישה.

• נרכשו משאבת שיפוליים ומשאבת סניטציה (שפכים) – לשירותכם.

• נוסף זכיין דלק נוסף (אשר פועל במחירים אטרקטיביים ביותר – פרטים באתר).

• נרכשה סירת שירות חדשה המתאימה לסוג העבודה במרינה (ובקרוב תימסר לידנו ותושק למים).

• קיימנו 2 כנסים עם העוגנים אשר נועדו להיכרות ולעדכונים.

• נערכה קבלת פנים מטעם המעגנה למשט ה"אמיר 2012".

• גויס משרד עו"ד חיצוני לצורך טיפול בסרבני תשלום הפוגעים בסופו של יום בציבור העוגנים כולו, וכבר בתקופה הקרובה יהיה ביטוי לפועלו.


במקביל ישנם עוד כמה נושאים שלא הבשילו לסיום אך אנו פועלים במשנה מרץ לקדמם:

• גידור וסגירת הרציפים לעוברי אורח והתקנת אמצעי בטחון נוספים לרבות: בקרת כניסה,מצלמות אבטחה ותאורה יעילה(צפי לסיום מרץ 2013)

• הוספת נקודות חשמל רבות ובהן גם שקעי 32 אמפר (צפי סיום יוני 2013).

• שידרוג תשתיות מים ומערכת כיבוי במזחים (צפי סיום ינואר 2013).

• מציאת פתרון למניעת אבק ממשטחי החניה מכורכר.

• ממשה ומשטח הספנה מודרני (עדיין אין צפי לסיום).

• משטח לאחסנה יבשה של כלי שיט (גדולים וקטנים).

• נקודת תדלוק מהחוף (בנזין וסולר).

• פיתוח השטחים הפתוחים בצד הצפוני של המעגן לרבות ריבוד מבטון סרוק ודקים מעץ.

• פיתוח הנושא המסחרי ע"י משיכת יזמים והשקעה.

• הגדלת איזור העגינה והרחבה משמעותית של מקומות העגינה.

בהזדמנות זאת, ולמען הסדר הטוב, אנו רוצים להזכיר לאלו שעדיין לא חתמו על ה"בקשה להיתר עגינה שנתי לשנת 2012" ומתן שירותים,  למהר ולהגיע למשרד לא יאוחר מ-15 לאוגוסט 2012 לחתום על הבקשה, אחרת יידרשו למצוא פתרון חלופי לעגינה במעגנה אחרת. בנוסף על כך שחנ"י לא תיתן שירותים למי שלא חתום, היא תפעל למימוש זכויותיה לרבות ביטול ההיתר לעגינתו (ככל שיש לו היתר).

יצויין בהקשר זה כי כבר שמענו השגות מעוגנים, גם התחשבנו בהן ושינינו את נוסח כתב ההיתר ואנו נכונים להוסיף ולשמוע, אך לא נשלים עם עגינת כלי שייט שבעליהם אינם חתומים על כתב ההיתר.

מאליו מובן כי לא נוכל לאפשר כניסת כלי שייט ללא חתימה על הבקשה להיתר כאמור.

בנוסף, אנו מבקשים מאלה שלא העבירו לידינו עותק מרישיון השיט והביטוח (בתוקף) של כלי השיט לעשות זאת בהקדם מאחר והחוק מחייב אותנו לוודא כי כל כלי שיט העוגן במרינה מבוטח ובעל כושר שיט.

 

בברכה,

צוות מעגן הדיג ומרינה שביט
טלפון: 04-8422106 | פקס: 04-8412730
  Shavit-marina@Israports.co.il

בקרו באתר החברה: www.israports.co.il