ניהול נכסים

לנמלים תפקיד מכריע בשרשרת הלוגיסטית שכן הם מהווים מרכז לפעילות הלוגיסטית , בשל תפקידם המכריע בשינוע מטעני סחר החוץ ומשום שבעורף הנמלים מתפתחות תעשיות ערך מוסף (VAL-Value Added Logistics ).

נמלים מודרניים ותחרותיים מאופיינים בהרחבת השירותים הניתנים בתחום הנמל ובעורפו ובמעבר משינוע מטענים בלבד לתחומים הכוללים שירותים לוגיסטיים ותעשייה נקייה בעלת זיקה לשרשרת הלוגיסטית שהנמל הוא חוליה מרכזית בה. מערך שירותים זה מבטיח האצה בפעילות הנמלית, מרחיב את התועלות הכלכליות הנוצרות בסביבת הפעילות של הנמל המודרני ותורם משמעותית לכלכלת האזור והמדינה וליצירת מקורות תעסוקה נוספים.

חברת נמלי ישראל, מופקדת על ניהול ופיתוח תשתיות הנמלים ועושה זאת בראייה משקית ולאומית ארוכת טווח . מרכיב מרכזי בפעילותה של החברה הוא פיתוח מרחב הנמל. פעילות זו כוללת תכנון ארוך טווח, הגדרה והקצאה של נכסים הדרושים לפעילותם של נמלים תחרותיים ומודרניים. בנוסף עוסקת החברה ברכש מקרקעין, פיתוח הנכסים, ייזום עסקי ושיווק הנכסים, פיקוח על השימוש בנכסים והבטחת תחזוקתם בידי המשתמשים.

החברה מעמידה לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים ולגורמים שונים הפועלים בתחום הנמלים, את המקרקעין והמתקנים הנדרשים להפעלת המערכת הנמלית והלוגיסטית.  באשדוד הקימה החברה את פארק התעשיה והלוגיסטיקה - פארק נמלי ישראל, הממוקם באופן מיטבי בעורף הצפוני של נמל אשדוד, בקרבת נמל הדרום המוקם כעת, וליד מסוף המטענים החדש.

בימים אלו שוקדת החברה על פיתוח תוכנית פארק נמלי ישראל בחיפה, פארק לוגיסטי חדש לעיר ולנמלים הפועלים במרחבה​.

דף אינטרנטלמידע על הפארק