כניסה
פיתוח הנמלים > נמל הדרום

נמל הדרום

תשתית חיונית לסחר הישראלי. הנמל הגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל, ונותן מענה לגידול בסחר ולצרכי המשק הישראלי כולו.

תכנון נמל הדרום החל בשנת 2009 וביצועו החל בסוף שנת 2014. הנמל החל לפעול במהלך שנת 2022. 

עם הפעלתו של הנמל, התווספה תשתית חיונית לסחר הישראלי, והחלה התחרות שכה נדרשה בענף הנמלים. תחרות זו מביאה עמה התייעלות ושיפור השירות ליצואנים, ליבואנים, לתעשיינים ולספנות.
הפעילות של נמל אשדוד בדרום מספקת תשתית חיונית נוספת למשק הישראלי. סביב נמל אשדוד קיימים פארקים מודרניים לתעשייה, בהם מרכזים לוגיסטיים מגוונים, והוא מהווה מנוע צמיחה חדש לעיר אשדוד, ליישובי הסביבה וכל אזור הדרום. 
נמל הדרום מבטיח את מזעור תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור ויאפשר לייצוא הישראלי להגיע במהירות ללקוחות חדשים ולשווקים באסיה, באירופה ובארצות הברית. 
בנוסף, הנמל החדש הגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל, ונותן מענה לגידול בסחר ולצרכי המשק הישראלי כולו. בין השאר, הנמל החדש מאפשר לאוניות ענק חדישות וידידותיות לסביבה להגיע לישראל, מה שנמנע בעבר בשל גודלן.

הפעלת נמל הדרום
הנמל החדש יופעל ע"י חברת HCT, חברת בת של חברת ההפעלה בינלאומית - חברת TIL - Terminal Investment Limited SA משוויץ, מהחברות המובילות בעולם בתחום הפעלת מסופי מכולות ומטענים.

סרטון נמל הדרום