​דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע

2020

​מצורף בזה דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחברת נמלי ישראל לשנת 2020

מסמך pdfלמסמך המל​א

2018

מצורף בזה דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחברת נמלי ישראל לשנת 2018

מסמך pdfלמסמך המלא

טופס בקשת מידע

מסמך word להורדת טופס בקשת מידע

שרית סופיר, הממונה על חופש המידע, טלפון: 03-5657905/6  פקס: 03-561-7142
דוא"ל: sarits@israports.co.il