​דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע

2017

מצורף בזה דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחברת נמלי ישראל לשנת 2017

למסמך המלא

מסמך word להורדת טופס בקשת מידע

שרית סופיר, הממונה על חופש המידע, טלפון: 03-5657905/6  פקס: 03-561-7142
דוא"ל: sarits@israports.co.il