דבר היו"ר

נמלי הים של ישראל הם השער המסחרי של המדינה והם מהווים תשתית חשובה לחוסנו של המשק.למיקומם האסטרטגי פוטנציאל סחר אזורי רחב היקף, בכל אגן הים התיכון.

חברת נמלי ישראל היא זרוע הביצוע של המדינה לפיתוח מערכת נמלים משוכללת ותחרותית, להעמדת התשתיות החיוניות לכלכלה הישראלית בתחום זה עשורים קדימה, ולשיפור השרשרת הלוגיסטית.

בשנים האחרונות מוכיחה חברת נמלי ישראל יכולת ביצוע מרשימה בייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים רחבי היקף ומורכבים תוך עמידה בהיקפי התקציב ובלוחות הזמנים.
בתקופה זו, מצויה החברה בשלבים מתקדמים של הקמת שני מיזמי תשתית מן החשובים והגדולים במשק - הקמת נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד.
הבשורה המשמעותית למדינת ישראל הינה ששני נמלי הים החדשים יופעלו ע"י חברות בינלאומיות מהשורה הראשונה בתחום בעולם, והם ייתנו מענה למיצוי קיבולת הנמלים הקיימים, לגידול הצפוי בסחר ולשינויים הדרמטיים בגודל האניות. בתוך כך, ימזערו הנמלים החדשים את תלותה של ישראל בנמלים זרים באזור, ועם הפעלתם תחל תחרות היסטורית והתייעלות משמעותית בענף.

תכנון ארוך טווח וראייה מתכללת של תשתית נמלית, תחבורתית וטכנולוגית, מאפיינים את דרך הפעולה של חברת נמלי ישראל מאז הקמתה.
החברה שוקדת עתה על גיבושה של תכנית אב אסטרטגית לפיתוח תשתיות נמלי הים המסחריים והשרשרת הלוגיסטית עד לשנת 2048 - שנת ה-100 למדינה.
תכנית זו תבטיח אופק תשתיות לכלכלת ישראל, תשפר את רמת החיים ורווחת הציבור בארץ ותביא לשיפור השירות לכל העוסקים בסחר החוץ הישראלי.

המשאב החשוב ביותר בחברת נמלי ישראל והבסיס לפעילותה הברוכה הוא המשאב האנושי. הנהלת החברה ועובדיה מגלים יכולות מקצועיות וביצועיות גבוהות ביותר ומובילים את החברה להצלחות מרשימות אשר הינן אות ומופת לארגונים וגופים בישראל.

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון