ספר טלפונים

  
  
  
כללי03-5657070
חטיבת משאבי ניהול03-565797303-5657048
אגף מערכות מידע03-565791003-5657046
מנהלת מסופים עתידיים03-565701503-5612184
חטיבת מקרקעין וניהול נכסים03-565702703-5657050
לשכה משפטית03-565799603-5620002
ביקורת פנים03-565791703-5617927
לשכת יו"ר הדירקטוריון03-565796003-5622289
לשכת מנכ"ל03-565790503-5617142
חטיבת כספים וכלכלה03-565792803-5620902
מערך תכנון אסטרטגי03-565799503-5622281
חטיבת הנדסה03-565702303-5620482
מערך המכרזים03-565793903-5617342
דוברות03-565702203-5617142
מנהל בטחון03-565709003-5622281


שרית סופיר, הממונה על חופש המידע,  טלפון: 03-5657905/6   פקס: 03-561-7142   דוא"ל: sarits@israports.co.il

כתובתנו:
חברת נמלי ישראל
דרך מנחם בגין 74,
תל אביב 67215

דוא"ל: info@israports.co.il​