חברת נמלי ישראל – הצהרת נגישות באתר

חברת "נמלי ישראל", זיהתה את החשיבות באתר אינטרנט עבור ציבור לקוחותיה כולל אנשים בעלי מוגבלויות חושיות, קוגניטיביות וטכנולוגיות.

בניית אתר אינטרנט נגיש לכלל האוכלוסיות היא אחת מהמחויבות שלנו. החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 6655 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" – לרמה AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל עולמית W3C ((למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0).

אחריות

אנו חברת נמלי ישראל, ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו ולאפשר שימוש מיטבי באפשריות האתר עבור כלל האוכלוסייה.

חרף מאמצינו להנגיש את כלל העמודים באתר, ישנם עמודים שיתכן  ולא הונגשו באופן מיטבי.

אנו עומדים לשירותכם, במידה ונתקלת בקושי תפעולי של טופס או תהליך הגשת בקשה.

יצירת קשר

דואר אלקטרוני נציג נמלי ישראל אחראי הנגשה, מר יששכר סלוק - isaschars@israports.co.il