החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002033) בעניין הגדלת היקף חוזה עם משרד עו"ד בתחום ליטיגציה וליווי סכסוכים

 
ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה עם משרד עו"ד למתן שירותים משפטיים בתחום ליטיגציה וליווי סכסוכים, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.