החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001990) בעניין הארכה והגדלת היקף חוזה עם חברה לשירותי תמיכה DBA

 
​ועדת המכרזים אישרה הגדלת היקף חוזה והארכתו עם חברה למתן שירותי תמיכה DBA בהתאם לצורכי החברה ולתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.