החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002069) בעניין הארכת התקשרות עם חברות לשירותי ייעוץ בתחום תעשייה וניהול

 

ועדת המכרזים אישרה הארכת התקשרות עם חברות למתן שירותי ייעוץ בתחום תעשייה וניהול בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים.​