הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחומי אבטחת מידע

 

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שירותי ייעוץ בתחומי אבטחת מידע

המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותי ייעוץ בנושאי אבטחת מידע בתחומים השונים ובכללם בתתי התחומים הבאים:

• ייעוץ שוטף וטיפול באיומי אבטחת מידע וסייבר.

• גיבוש תכניות עבודה ליישום יעדי חברת נמלי ישראל הקשורים לאבטחת המידע.

• ייעוץ וליווי במכרזים רלוונטים והשתתפות בליווי פרוייקטים.

• ביצוע/ליווי של סקרי סיכונים, מבדקי חדירה.

• מטלות אחרות בתחום העיסוקים לעיל.

מציע המבקש להיכלל במאגר נדרש לעמוד בתנאי הסף להגשת הצעה להצטרפות למאגר המפורטים להלן במצטבר:

1. המציע מעסיק לפחות 3 אנשים בתחום אבטחת מידע.

2. היועץ מטעם המציע שיתן את השירותים לחברת נמלי ישראל  יהיה בעל השכלה אקדמאית רלוונטית וניסיון של 6 שנים בתחום תכנון ויישום של נוהלים ופתרונות אבטחת מידע.

3. למציע ניסיון במתן שירותי ייעוץ לשלושה ארגונים לפחות בשנים 2013, 2014 ו-2015, בהיקף של לפחות  400 שעות בשנה בכל ארגון שברשותו לפחות 300 תחנות עבודה הפרוסים ביותר מקמפוס אחד.

4. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז-1976.

את המבוקש לעיל ניתן לשלוח בדואר או בדוא"ל Amiramh@israports.co.il , או במסירה אישית, למר אמירעם היידקר, ראש אגף מערכות מידע בחברת נמלי ישראל, עד ליום 17.12.2015 בשעה 12:00 לכתובת: חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, בדרך מנחם בגין 74 תל-אביב קומה 1.

לאישורים ותצהירים  לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן