הצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחום תקשורת נתונים

 

בכוונת חברת נמלי ישראל לערוך רשימת מציעים (חברות) למתן שירותי ייעוץ בתחום תקשורת נתונים

המציעים יתבקשו מעת לעת לספק לחברה שירותי ייעוץ תקשורת נתונים בתחומים השונים ובכללם בתתי התחומים הבאים:

• ייעוץ שוטף וטיפול בנושאי תקשורת אקטיבית ופסיבית.

• גיבוש תכניות עבודה ליישום יעדי חברת נמלי ישראל הקשורים בתקשורת נתונים.

• ייעוץ וליווי במכרזים רלוונטים והשתתפות בליווי פרוייקטים.

• מטלות אחרות בתחום העיסוקים לעיל.


מציע המבקש להיכלל במאגר נדרש לעמוד בתנאי הסף להגשת הצעה להצטרפות למאגר המפורטים להלן במצטבר:

1. המציע מעסיק לפחות 3 אנשים בתחום תקשורת נתונים.

2. היועץ מטעם המציע שיתן את השירותים לחברת נמלי ישראל  יהיה בעל השכלה אקדמאית רלוונטית וניסיון של 6 שנים בתחומים הבאים: 
תקשורת נתונים אקטיבית ופסיבית, מערכות הפעלה ואבטחת מידע, מוצרי תוכנה נלווים בסביבות פתוחות לרבות אינטראנט ואינטרנט והכרות עם מוצרי  Cisco.

3. למציע ניסיון במתן שירותי ייעוץ לשלושה ארגונים לפחות בשנים 2013, 2014 ו-2015, בהיקף של לפחות  500 שעות בשנה בכל ארגון שברשותו לפחות 200 שרתים וירטואליים 
הפרוסים ביותר מקמפוס אחד.

4. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז-1976.

את המבוקש לעיל ניתן לשלוח בדואר או בדוא"ל Amiramh@israports.co.il  , או במסירה אישית, למר אמירעם היידקר, ראש אגף מערכות מידע של חברת נמלי ישראל, 
עד ליום 17.12.2015 בשעה 12:00 לכתובת: חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, בדרך מנחם בגין 74 תל-אביב קומה 1.


לאישורים ותצהירים  לחץ כאן 

לנוסח המודעה בשפה הערבית
 לחץ כאן