להשכרה מבנה בסמוך לשער נמל חיפה (שער 10)

 

חברת נמלי ישראל ( חנ"י ) מציעה להשכרה מבנה ששימש בעבר כמזנון, בשטח של כ-30 מ"ר ושטח פתוח בגודל של   כ-12 מ"ר.

מיקום: המבנה נמצא מחוץ לנמל חיפה, בסמוך לשער הנמל (שער 10), ליד כיכר צים. 

תקופת ההקצאה תהא לשנתיים עם זכות ברירה לחברת נמלי ישראל  להאריכה מעת לעת ולא יותר מ-3 שנים נוספות.

מידע נוסף מצוי בטופס הגשת מועמדות לשכירת המבנה המצורף מטה או בפניה טלפונית לאגף נכסים בחברת נמלי ישראל , 
בטלפון:  03-5657981      או    03-5657083 לגב' ליאורה יוסף.

לאחר מילוי טופס הגשת מועמדות לשכירת המבנה יש  לשולחו לפקס מס'   03-5616166 עד לתאריך 6/7/2014.

אין האמור מהווה מכרז או מעין מכרז, חנ"י  אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ואישור כל התקשרות כפוף להוראות כל דין.

לטופס הגשת מועמדות לשכירה לחץ כאן