החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002647) בעניין כוונה להתקשר עם חברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ כספק יחיד

 

בכוונת  חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת רמי לוי שיווק השקמה 2006  בע"מ כספק יחיד.
עיקרי ההתקשרות: רכישת תווי קניה עבור גמלאי ועובדי החברה, לתקופה 01.08.2018 -31.07.2021.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא: 
על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין חברת רמי לוי 
שיווק השקמה 2006  בע"מ הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה יצרן תווי הקניה
ומאחר ולרשת אין סוכנים מורשים מטעמה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות  במייל  Market@israports.co.il , לא יאוחר מיום  12.08.2018 .