החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002419) בעניין אישור התקשרות עם חברת מחשבים כספק יחיד

 
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ כספק יחיד לקבלת שירותי רישוי, תחזוקת תוכנה, שירותי פיתוח ותמיכה לתקופה 01/01/2018 -31/12/2022, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.