החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002076) בעניין התקשרות עם ספק יחיד לאספקת מנועים לסירות "צרעה"

 
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" לאספקת מנועי הונדה למערך הצרעות של החברה לתקופה עד ליום 31/12/2019, לרבות תקופת אחריות לשנה ממועד ההפעלה או שלוש שנים ממועד האספקה, המוקדם מביניהם, כספק יחיד , לאחר בחינת קיומם
של ספקים בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.