החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002772) בעניין פטור ממכרז התקשרות עם חברת פז בית זקוק אשדוד בע"מ

 


ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י"), החליטה לאחר דיונים שקיימה בנושא, לפטור ממכרז התקשרות של חנ"י עם חברת פז בית זיקוק אשדוד

בע"מ ("פז"א"). במסגרת ההתקשרות פז"א תחדיל ו/או תוציא מס' צינורות הממוקמים בתוואי בו עתידים להיסלל כבישי הגישה לנמל הדרום, והשייכים לפז"א, אשר וועדת

המכרזים קבעה כי לצורך כך פז"א הינה "ספק יחיד" בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.


במסגרת התקשרות זו, פז"א גם תתכנן ותבצע עבודות להחדלת והוצאת חלק מצינור "12 של חנ"י אשר ממוקם באותו תוואי, וסמוך לצנרת של פז"א. זאת, בהתאם לתקנה

34(1) לתקנות חובת המכרזים, שכן עריכת מכרז לגבי העבודות להוצאת חלק מהצינור השייך לחנ"י, עלולה לפגוע בהזדמנות עסקית של החברה וביכולתה למלא תפקידים

ומטלות שהוטלו עליה על פי דין וכן ביכולתה לספק שירות חיוני לציבור.


בהקשר זה יצוין כי הצנרת של פז"א והצנרת של חנ"י סמוכות באותה רצועת קווי דלק במרחק של כ-2 מטר, ולפיכך מתחייב שגורם אחד ייטול אחריות על החדלת והוצאת כל

הצינורות, קרי הן של פז"א והן של חנ"י, לרבות בשל היבטי איכות בטיחות, אחריות, ביטוח, איכות סביבה, לו"ז הפרויקט ומניעת כפל עלויות.