החלטת ועדת המכרזים (מס. 1001990) בעניין כוונה להתקשר עם חברה כספק יחיד לצורך רכש מנועים עבור סירות "צרעה"

 
 
 

בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ  כספק יחיד.

עיקרי ההתקשרות: אספקת מנועי הונדה למערך סירות "הצרעה" של החברה לתקופה עד ליום 31/12/2019 , לרבות תקופת אחריות לשנה ממועד ההפעלה או שלוש שנים
מיום האספקה, המוקדם מביניהם.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא: עפ"י מצב הדברים בפועל ועפ"י דין .

חברת מאיר למכוניות ומשאיות בע"מ הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה מייצגת  יחידה ומספקת מנועי הונדה מטעם חברת הונדה היפנית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל מנהל הביטחון, מר משה דוד, בפקס מס': 03-562-2281 לא יאוחר מיום 12/03/2017.