החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002931) בעניין אישור התקשרות עם חברת סייברארק תוכנה בע"מ כספק יחיד

 
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם "CYBER -ARK SOFTWARE LTD / סייברארק תוכנה בע"מ" לרכישת מערכת Privileged Access Security Solution מתוצרת CYBER -ARK , להתקנה, הטמעה ותחזוקה, לתקופה של 3 שנים עד ליום 31.3.2021, בהתאם לצרכי החברה ובהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.