החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002419) בעניין כוונה להתקשר עם חברת שופרסל בע"מ כספק יחיד

 
בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת שופרסל בע"מ כספק יחיד.

עיקרי ההתקשרות: רכישת תווי קניה ("תו הזהב") עבור גמלאי ועובדי החברה, לתקופה 15.2.2018 -28.02.2021.
חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא: על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין חברת שופרסל בע"מ הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה יצרן תווי הקניה
ומאחר ולתו הזהב של שופרסל אין סוכנים מורשים מטעמה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות במייל אל  
Market@israports.co.il , לא יאוחר מיום 15.02.2018.