החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002576) בעניין כונה להתקשר עם חברת סייברארק תוכנה בע"מ כספק יחיד

 בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם "CYBER -ARK SOFTWARE LTD / סייברארק תוכנה בע"מ" כספק יחיד.
עיקרי ההתקשרות: רכישה ותחזוקה של תוכנת הכספות האלקטרוניות עד ליום 31/05/2021.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא:

עפ"י מצב הדברים בפועל ועפ"י דין חברת " CYBER -ARK SOFTWARE LTD / סייברארק תוכנה בע"מ" הינה בבחינת ספק יחיד לתוכנת הכספות האלקטרוניות,
בהיותה מפתחת ומתחזקת ובעלת זכויות היוצרים עליה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר אשר מסוגל לבצע את הההתקשרות רשאי לפנות למייל ITD-IPC@ISRAPORTS.CO.IL לא יאוחר מיום 25.6.2018.