החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002354) בעניין התקשרות עם חברת מחשבים כספק יחיד

 
בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם חברת טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ כספק יחיד.
עיקרי ההתקשרות: קבלת שירותי רישוי, תחזוקת תוכנה, שירותי פיתוח ותמיכה למוצרים, לתקופה 1.1.2018 - 31.12.2022  .

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא:
על פי מצב הדברים בפועל ועל פי דין חברת טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ הינה בבחינת ספק יחיד בהיותה מפתחת, מתחזקת ובעלת זכויות היוצרים בתוכנה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות במייל  itd-ipc@israports.co.il לא יאוחר מיום 07/01/2018.