החלטת ועדת המכרזים (מס. 1002912) בעניין כוונה להתקשר עם סייברארק תוכנה בע"מ כספק יחיד

 


בכוונת חברת נמלי ישראל להתקשר עם "CYBER -ARK SOFTWARE LTD / סייברארק תוכנה בע"מ" כספק יחיד.

עיקרי ההתקשרות: רכישת מערכת Privileged Access Security Solution מתוצרת CYBER -ARK , התקנה, הטמעה ותחזוקה, לתקופה של 3 שנים עד ליום 31.3.2021.

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית בחברה היא:
עפ"י מצב הדברים בפועל ועפ"י דין חברת " CYBER -ARK SOFTWARE LTD / סייברארק תוכנה בע"מ" הינה בבחינת ספק יחיד לתוכנת Privileged Access Security Solution בהיותה יצרן התוכנה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר אשר מסוגל לבצע את הההתקשרות רשאי לפנות למייל  ITD-IPC@ISRAPORTS.CO.IL  לא יאוחר מיום 19.3.2019.