בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות הפעלת ותחזוקת מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה

 
  1. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ("חנ"י") מזמינה בזאת קבלת מידע אודות הפעלת ותחזוקת מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה (להלן – "המסוף").
    מטרת המידע היא, בין היתר, לבחון קיומם של גורמים היכולים להפעיל את המסוף לניטול מספר רב של חומרי גלם נוזליים בצובר המיובאים ומונפקים לגורמים שונים במגזר העסקי, התעשייתי והציבורי.
  2. מסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע (RFI) מצורפים בלינק מטה.
  3. שאלות בכל הנוגע  לבקשה לקבלת מידע (RFI) ניתן יהא להעביר עד ליום 27/7/2017 לכתובת assa@israports.co.il
  4. התאריך האחרון למתן מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) בכתב הוא 10/8/2017 שעה 12:00 לדוא"ל assa@israports.co.il
  5. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין נוסח המסמכים באתר האינטרנט של חנ"י, ייקבע נוסח המסמכים באתר האינטרנט.
  6. מובהר כי פנייה זו לקבלת מידע אינה מהווה  שלב בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה ואינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ו/או הליך כלשהו היוצר מחויבות כלפי משיב לפנייה או כלפי צד ג' כלשהו.