קבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל עורף נמל אשדוד בהמשך למודעה שהתפרסמה בתאריך 30.06.2016

 
 
 
מספר מכרז :  148/3/16 
תאריך אחרון להגשה :  06/09/2016 12:00 
תאריך פרסום :  18/08/2016 00:00 
סוג מכרז :  נכסים
 

                                          
                                              דחיית מועד הגשת הצעות

1. ועדת המכרזים של חברת נמל ישראל מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון.

   המועד החדש להגשת הצעות במכרז הוא 6/9/2016 שעה 12:00.

2. אין שינוי ביתר מועדי המכרז.

3. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי חברת נמלי ישראל, קומה 12, חדר 1207, בית מעיא, דרך מנחם בגין 74 תל אביב.


למודעת המכרז המקורית לחץ כאן