סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
GULLWING (5922)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MALTA
BULK CARGO
20/5570 20/557021/01/2020 04:00:00