סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
AM OCEAN SILVER (5244)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
19/3788 19/378818/11/2019 14:30:00
אילת
HELIOS LEADER (3350)
אלאלוף (003)
JAPAN

19/1810 19/181019/11/2019 16:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

19/3784 19/378413/10/2019 05:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

19/3784 19/378413/10/2019 05:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

19/3784 19/378413/10/2019 05:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

19/3784 19/378413/10/2019 05:00:00