סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
6518 (****)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
LIBERIA
BULK CARGO
19/3754 19/375420/04/2019 01:00:00
אילת
BETTER PLACE (2797)
סילברשיפ סוכנויות בע"מ (166)
CAYMAN ISLANDS
BALES
19/3692 19/369204/04/2019 10:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

19/3752 19/375203/04/2019 03:40:00