סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
FADELSIA (5102)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
19/3783 19/378312/10/2019 16:00:00