סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
EVANS (3161)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
19/3764 19/376423/06/2019 13:15:00