סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
7317 (****)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5574 20/557423/02/2020 22:50:00
אילת
SHOHJIN (4879)
אלאלוף (003)
PANAMA

20/2797 20/279724/02/2020 07:00:00