סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
CONSOLIDATOR (5714)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
22/6534 22/653424/01/2022 10:15:00
אילת
CONSOLIDATOR (5714)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
22/6534 22/653424/01/2022 10:15:00
אילת
CONSOLIDATOR (5714)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MARSHALL ISLAND
BULK CARGO
22/6534 22/653424/01/2022 10:15:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/7798 21/779816/12/2021 03:30:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/7798 21/779816/12/2021 03:30:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/7798 21/779816/12/2021 03:30:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

21/7798 21/779816/12/2021 03:30:00
אילת
SIEM SOCRATES (9408)
צים שירותי ספנות משולבים (025)
LIBERIA
VEHICLE CARRIED
22/0847 22/084726/01/2022 18:30:00