סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
GULLWING (5922)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MALTA
BULK CARGO
20/5616 20/561620/09/2020 10:00:00
אילת
GULLWING (5922)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
MALTA
BULK CARGO
20/5616 20/561620/09/2020 10:00:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

20/5618 20/561816/09/2020 18:00:00
אילת
SAKARYA (8784)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
TURKEY
BULK CARGO
20/5612 20/561209/09/2020 05:45:00