סטאטוס אניות

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
  
  
שובצה
  
  
  
סוג מטען יבוא / יצוא
  
  
  
אילת
HEILAN JOURNEY (0507)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5606 20/560609/08/2020 14:30:00
אילת
OIL TENDER 2 (3836)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
ST. VINCENT

20/5604 20/560418/07/2020 21:30:00
אילת
TOROS-M (5294)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5607 20/560702/08/2020 18:20:00
אילת
TOROS-M (5294)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5607 20/560702/08/2020 18:20:00
אילת
TOROS-M (5294)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5607 20/560702/08/2020 18:20:00
אילת
ZHONG SHAN MEN (8977)
ביקון סוכנות אוניות בע"מ (020)
PANAMA
BULK CARGO
20/5605 20/560510/08/2020 13:20:00