ביקורת גבולות

ביקורת הגבולות במעגנת שביט זמינה במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למעט יום הכיפורים.

נוהל יציאה מהארץ:

 1. כלי שייט המבקש לצאת מהארץ נדרש לקבל את אישור רשויות המס טרם ביצוע הליך התשלום והתיאום.
  יש למלא את הטופס המצורף (בקשה לאישור רשויות המס), להקפיד למלא את תאריך היציאה והחזרה ולשלוח בפקס בסמוך ליציאה, לפקס שמספרו 04-8624596,
  או לדוא"ל roeime@taxes.gov.il.
  ניתן גם לקבל את הטופס במשרדי המעגנה.
  את הליך אישור שלטונות המס (מכס) יש לערוך לפחות שלושה ימי עבודה מלאים טרם מועד יציאת כלי השייט מישראל,  (ולא  יותר משבוע ימים לפני מועד היציאה).
 2. קבלת אישור המעגנה ליציאה להפלגה בינלאומית מותנת בעמידה בתנאים הבאים:
  • קבלת אישור שלטונות המס.
  • הגשת טופס בקשה לביקורת גבולות
  • תשלום אגרת נוסע (על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים- שירותי נמל, התש"ע-2010).
  • עמידה בנהלי המעגנה– תשלום דמי עגינה, כושר שייט וביטוח בתוקף.
 3. לאחר קבלת אישור עבור ביקורת הגבולות, יש לתאם את מועד יציאה ישירות מול ביקורת הגבולות.
  ביקורת גבולות מספר טלפון - 04-6646306/7/8/9.
 4. ללא אישור התשלום לא תבוצע ביקורת גבולות.

נוהל כניסה לארץ:

 1. טרם הגעת כלי שייט לישראל מתבקשים השייטים להודיע לחיל הים.
  מצורף טופס IMOT לכלי שייט ישראלים. את הטופס ניתן לקבל גם במשרדי המעגנה.
  כלי שייט שמקום עגינתם הקבוע בחיפה מתבקשים להודיע להנהלת המעגנה טרם הגעתם.
  כלי שייט אורחים המעוניינים לתאם עגינה זמנית חייבים ליצור קשר מראש עם הנהלת מעגנת שביט בטלפון 073-2196810
  או באמצעות דואר אלקטרוני shavit-marina@israports.co.il.
 2. ביצוע ביקורת גבולות בכניסה לישראל מחויב בתשלום אגרת נוסע ( בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים- שירותי נמל, התש"ע-2010).
 3. את תשלום אגרות הנוסע בכניסה למדינת ישראל, ניתן לבצע במשרדי המעגנה או בחיוב אשראי בטלפון.
 4. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המעגנה- רחוב הדייגים 1, חיפה (בניין 61) או בטלפון   מספר 073-2196810.

עגינה של 6 שעות ומעלה לפני או אחרי תהליך ביקורת הגבולות, תחויב לפי תעריפי העגינה הנהוגים במעגנה.

מסמך pdfטופס בקשה לאישור שלטונות המס בעברית

מסמך pdf(Costume clearance form (EN

מסמך pdf טופס בקשה לביקורת גבולות

מסמך pdfטופס IMOT חיל הים