נמל המפרץ

 • עבודות להקמת נמל המפרץ
 • בניית קיסון בנמל המפרץ
 • דוברה באתר ההקמה,
 • הקמת נמל המפרץ
 • טקס חתימה עם מפעילי הנמלים
 • ייצור קיסונים 2016
 • נמל המפרץ 2016
 • מצופי סימון לפני השקה למים
 • הקמת נמל המפרץ ושובר גלים משני אוגוסט 2016
 • הקמת נמל המפרץ ספטמבר 2016
 • נמל המפרץ - שלב א'
 • עבודות להקמת נמל המפרץ
 • רצועת קיסונים, נמל המפרץ ספטמבר 2016
 • מתקן ליצור קיסונים ודוברת עבודה
 • הקמת שובר גלים משני והחדרת שיגומים ליצירת מסגרת הרציף
 • מילוי חול בשטח הנמל 2017
 • הקמת נמל המפרץ 2017
 • הקמת נמל המפרץ 2017
 • הקמת נמל המפרץ - 2017
 • רצועת קיסונים, הקמת נמל המפרץ
 • נמל המפרץ פברואר 2018
 • הקמת נמל המפרץ מאי 2018
 • הארכת שובר גלים ראשי, נמל המפרץ 2017
 • נמל המפרץ יולי 2018
 • הקמת נמל המפרץ פבר 2019