נמל המפרץ

 • בניית קיסון בנמל המפרץ
 • דוברה באתר ההקמה,
 • הקמת נמל המפרץ
 • ייצור קיסונים 2016
 • נמל המפרץ 2016
 • הקמת נמל המפרץ ושובר גלים משני אוגוסט 2016
 • הקמת נמל המפרץ ספטמבר 2016
 • רצועת קיסונים, נמל המפרץ ספטמבר 2016
 • מילוי חול בשטח הנמל 2017
 • הקמת נמל המפרץ 2017
 • נמל המפרץ פברואר 2018
 • הקמת נמל המפרץ מאי 2018
 • נמל המפרץ יולי 2018
 • הקמת נמל המפרץ פבר 2019
 • נמל המפרץ, מאי 2019
 • נמל המפרץ דצמבר 2020
 • נמל המפרץ 2020 (1)
 • נמל המפרץ דצמבר 2020 (2)