נמל הדרום

 • הקמת רציף עבודה
 • אניה משנעת דוברות וכלי שייט להקמת הנמל
 • הנחת אבן הפינה לנמל הדרום
 • הנחת אבן הפינה לנמל הדרום
 • טקס החתימה על חוזים להפעלת הנמלים החדשים.
 • טקס חתימת החוזה להקמת נמל הדרום באשדוד
 • עבודות להקמת נמל הדרום
 • פלטפורמת ענק לטיוב תוואי שוברי גלים
 • רצועת הקיסונים
 • עבודות להקמת נמל הדרום 2017
 • נמל הדרום חומרי גלם להקמת שוברי גלים
 • נמל הדרום עבודות הקמה
 • הקמת נמל הדרום 2016
 • נמל הדרום1 מרס 2018
 • נמל הדרום2 מרס 2018
 • נמל הדרום3 מרס 2018
 • נמל הדרום אוקטובר 2018
 • נמל הדרום 2019
 • חיבורי נמל הדרום תמונה ינואר 2021
 • נמל הדרום דצמבר 2020
 • נמל הדרום דצמבר 2020 (1)