תעוד מצולם של בניית נמל חיפה , הצבא הבריטי, 1929-1932

  • עבודות להקמת נמל חיפה ע"י הבריטים 1934