הקמת נמל אשדוד צלום: שמעון ויעקב פוקס

 • הקמת נמל אשדוד 1962
 • הקמת נמל אשדוד 1962
 • הקמת נמל אשדוד 1962
 • הקמת נמל אשדוד 1965
 • הקמת נמל אשדוד 1965
 • הקמת נמל אשדוד 1965
 • הקמת נמל אשדוד 1965
 • הקמת נמל אשדוד 1966
 • הקמת נמל אשדוד 1966
 • הקמת נמל אשדוד 1966
 • הקמת נמל אשדוד 1967
 • הקמת נמל אשדוד 1968
 • הקמת נמל אשדוד 1971
 • הקמת נמל אשדוד 1962
 • הקמת נמל אשדוד 1962