פרויקט מסוף "איתן"

  • אונית מכולה ברציפי "איתן",  2007
  • רציפי "איתן" ,2007
  • אניות במסוף איתן נמל אשדוד
  • מסוף איתן נמל אשדוד
  • מסוף המכולות "איתן", 2005