פרויקט מסוף "הכרמל"

  • החדרת שיגומי פלדה, פרויקט "הכרמל",  2006
  • נמל חיפה נובמבר 2012
  • מסוף הכרמל, נמל חיפה   2011
  • מסף "הכרמל"- הרכבת "גשרים" למכולות קרור- 2008
  • נמל הכרמל מאי 2009
  • מסוף הכרמל קולט את אניית ה-14,000 TEU