פרויקט מסוף "הכרמל"

 • החדרת שיגומי פלדה, פרויקט "הכרמל", 2006
 • דוברות מתקנים להחדרת שיגומים
 • מסוף "הכרמל", יולי 2007
 • מסוף "הכרמל" יולי 2007
 • מסוף הכרמל ינואר  2009
 • נמל חיפה נובמבר 2012
 • מסוף הכרמל, נמל חיפה  2011
 • מסף "הכרמל"- הרכבת "גשרים" למכולות קרור- 2008
 • נמל הכרמל מאי 2009
 • מסוף הכרמל קולט את אניית ה-14,000 TEU