לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
סוכני אניה
סוכני מכס ומשלחים
מובילים יבשתיים
יבואנים ויצואנים
חומרים מסוכנים
הרשמה לשירותים מקוונים
מרכז תמיכה ללקוחות
סטטוס מכולה
סטטוס אניות, תכנית עבודה
טבלאות קהילתיות
מידע על מסרים אלקטרוניים
מבנה מסרים
התחברות למתג והכספות
שיחזור מסרים
המרת מסרים ל"שער עולמי"
שיחזור מסרים
מידע על גובה הגלים
אודות תס"ק - ים
אינדקס מונחים ותהליכים
מיבזקוני תסק ים
רשיונות כניסה לנמלים
אפליקציות מידע
דיווח טעינת חומס
אישור חד יומי לנמל
מבנה מסרים
מדף זה ניתן לצפות ולהוריד קבצים המתארים את מבני המסרים השונים, לשימושם של לקוחות חברת נמלי ישראל (חנ"י). השימוש במסרים אלקטרוניים בין הנמל ללקוחותיו נועד לפשט תהליכים ע"י צמצום הניירת והטפסים המועברים, ולהביא ליתרונות רבים לכל גורמי הקהילה הימית כגון:
* חסכון בזמני המתנה
* צמצום תחנות בתהליכים השונים
* חסכון במשאבי כ"א
* שיפור רמת המידע המועבר
* שיפור באבטחת המידע
מבנה מסרים
שם המסרקובץגורם שולחגורם מקבלתאריך עדכוןסטטוס
שיוך עיסקאותCNTRCTסוכן מכס, יבואן רכבחברת נמל15/11/2011פעיל
אישור בוקינגBOOKCOסוכן אניהסוכן מכס, חברות הנמל04/05/2015פעיל
אישור מכס להעברה למשקףMSHKEFמכסחברת נמל02/07/2015פעיל
בקשה להוצאת מטען כלליGCPINOסוכן מכס, סוכן אניה, משלח,מסוףחברת נמל, מכס09/01/2017בהטמעה
בקשה להוצאת מכולה יבואCOPINOמסוף,סוכן מכס, משלח, סוכן אניהחברת הנמל, מכס09/01/2017פעיל
בקשה להוצאת מכולה יבוא-עם פרטי הובלהCOPIN5חברת תובלהחברת הנמל, מכס09/01/2017פעיל
בקשה להוצאת מכולה ריקהCOPIMTחב' תובלה, סוכן אניהנמל09/01/2017פעיל
בקשה להעברה לאתר אחרGETPASסוכן אניה, משלח, סוכן מכסמכס, חברת נמל , מסוף 03/04/2017פעיל
בקשה לסטאטוס מטעןIFTSTAסוכן אניה, משלח \ סוכן מכסחברת הנמל20/06/2002פעיל
בקשת בוקינגBOKINGסוכן מכססוכן אניה04/05/2015פעיל
בקשת היתר הפלגהSAILRQסוכן אניהחברת נמל01/02/2007פעיל
גמר פריקה / תחילת טעינת אוניהGPRIKAחברת הנמלמסוף, סוכני אניה17/09/2015פעיל
דיווח המכלות במסוףMASOHMמסוף חיצוניחברת נמל15/10/2015פעיל
דיווח הצהרת בריאות Health DeclarationHealth Declarationרב חובל האניהמשרד הבריאות28/03/2017בהטמעה
היתר הפלגהVSLSTTחברת הנמלסוכן אניה27/07/2014פעיל
השלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כלליGCPIN5חברת תובלהחברת נמל, מכס09/01/2017בהטמעה
התרת חת"ד למסופיםCLEXTMחברת הנמלמסוף17/12/2014פעיל
התרת יצוא (רשימון)RESYEZמכסחברת הנמל18/10/2015פעיל
התרת מכסhataraמכסחברת הנמל01/10/2014פעיל
התרת עיסקהITURCRנמלסוכן מכס , משלח09/01/2017פעיל
חיוב שותפים באניה DEBITסוכן אניהחברת הנמלפעיל- מסך
ייחוס מטען מהממגורהCRGOTYממגורות אשדודחברת נמל אשדוד02/07/2015פעיל
יציאת מטען מהממגורהCRGOEXממגורות אשדודחברת נמל אשדוד02/07/2015פעיל
מיקום מכולה באוניהBAPLIEסוכן אניהחברת הנמל04/05/2015פעיל
מכולות יצוא שנטענוCOLOADחברת נמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מלאי מכולות מלאותCOINVTחברת הנמלסוכן אניה,בעל מטען04/05/2015פעיל
מלאי מכולות קירור מלאותCONTRFחברת נמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מלאי מכולות ריקותCOEMTYחברת נמלסוכן אניה04/05/2015פעיל
מסר העברת מידע לגורמים בתהליך השיחרורHEALTHחברת הנמלמשרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי16/06/2013פעיל
מסר הצהרת חומ"ס למכולהDangeroucontainerdeclarationיצואןסוכן מכס , סוכן אניה31/08/2016בהטמעה
מסר טור קרונותTRNSTRרכבתחברות הנמל16/06/2016פעיל
מסר יציאת מטעןGCEXIT CRGOEXחברת הנמל, ממגורהמכס27/10/2016פעיל
מסר יציאת מכולהCOEXITחברת נמלמכס26/12/2007פעיל
מסר יציאת מכולה מורחבIMCCOEXT4חברת נמלמכס28/10/2015פעיל
מסר משוב להעברה למשקףBDBCK6חברת נמלמכס08/07/2015פעיל
מסר משוב לקבלת מטען בממגורהPDBMM2חברת נמל אשדודממגורות אשדוד08/07/2015פעיל
מסר נתוני רכבcarinfיבואן רכב,סוכן מכסחברת הנמל03/02/2012פעיל
מסר פיצולי רשימונים במסופיםRSHNLVמסופיםחברת נמל26/01/2017פעיל
מסר פריקה/טעינת מכולות (EDIFACT)COARRIחברת נמלסוכן אניה04/08/2016פעיל
מסר קבלת מטען בממגורהCRGOACממגורות אשדודחברת נמל אשדוד02/07/2015פעיל
מסר רשימות טעינה מורחבEXPCLLסוכן אניהחברת נמל08/06/2015פעיל
מסר תנועות רכבCARMOVחברת הנמליבואני רכב23/06/2013פעיל
מענה לסטאטוס מטעןREPSTAחברת נמלסוכן אניה, משלח, סוכן מכס24/11/2014פעיל
מצהרIFCSUMסוכן אניה, משלח, חברת הנמלחברת הנמל, מכס03/11/2016פעיל
משוב ל- GETPASSPDBCK4חברת הנמלסוכן אניה, משלח08/07/2015פעיל
משוב לאישור בוקינגPDBBKNחברת נמלסוכן אניה08/07/2015פעיל
משוב לבקשה להוצאת מטען כללי PCRGO7חברת נמלסוכן מכס09/01/2017בהטמעה
משוב לבקשה להוצאת מכולה יבואPDBCK7חברת הנמלסוכן מכס, חברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לבקשה להוצאת מכולה יבוא-עם פרטי הובלהPDBCK8חברת הנמלחברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לבקשה להוצאת מכולה ריקהPDMTO2נמלסוכן אניה09/01/2017פעיל
משוב לבקשת היתר הפלגהPSAILRחברת הנמלסוכן אניה08/07/2015פעיל
משוב לבקשת חברת תובלה להוצאת מכולה ריקהPDMTO5נמלחברת תובלה,סוכן אניה09/01/2017פעיל
משוב להשלמת פרטי הובלה בהוצאת מטען כלליPCRGO8חברת נמלחברת הובלה09/01/2017בהטמעה
משוב לייחוס מטען לממגורהPDBMM1חברת נמל אשדודממגורות אשדוד08/07/2015פעיל
משוב ליציאת מטען מהממגורהPDBMM3חברת נמל אשדודממגורות אשדוד08/07/2015פעיל
משוב למסר זמינותPDBZMNמכסחברת נמל08/07/2015פעיל
משוב למסר רשימות יצוא/טעינהPDBCLLחברת נמלסוכן אניה08/07/2015פעיל
משוב למסר שיוך עסקאותPDBCK9חברת נמלסוכן מכס, יבואן רכב08/07/2015פעיל
משוב למצהרPDBACKחברת הנמלסוכן אניה, משלח08/07/2015פעיל
משוב לפקודת מסירהPDBCK3חברת הנמלסוכן אניה, משלח, מסוף, סוכן מכס06/07/2015פעיל
משוב לתעודת אחסנהPDBCK2חברת הנמלסוכן מכס, חברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לתעודת אחסנה למטען כלליPCRGI1חברת הנמלסוכן מכס, חברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לתעודת אחסנה למטען כללי-עם פרטי הובלהPCRGI2חברת הנמלחברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לתעודת אחסנה למכולה ריקהPDMTI2חברת הנמלסוכן אניה, DEPOT , חברת תובלה09/01/2017פעיל
משוב לתעודת אחסנה למכולה ריקה של חב' תובלהPDMTI5חברת הנמלחברת תובלה, DEPOT, סוכן אניה09/01/2017בהטמעה
משוב לתעודת אחסנה עם פרטי הובלה מחברת תובלהPDBCK5חברת הנמלחברת תובלה09/01/2017פעיל
נתוני אחסנה ברמת שילדהCARHSHחברת נמלבעל המטען30/09/2014בהטמעה
סטאטוס אנייהVSLSTTחברת הנמלסוכן אניה27/07/2014פעיל
סיכום חשבונית יומיINVCTLחברת הנמלסוכן אניה, משלח, סוכן מכס, מסוף, בעל מטען19/12/2000פעיל
פירוט מס"בINVMSVחברת הנמלסוכן אניה, משלח, סוכן מכס, מסוף, בעל מטען26/07/2001פעיל
פקודת מסירהCORDERסוכן אניה, משלח, סוכן מכס, מסוףחברת הנמל, מכס, מסוף, סוכן מכס, משלח08/05/2006פעיל
צפי אניהEXPLNסוכן אניה (מסר נשלח דרך מסך)חברת הנמל23/03/2015פעיל
קבלת מטען יבוא-זמינותZMINUTחברת נמלמכס18/02/2016פעיל
קבלת מטען\מכולת יצואCODECOחברת נמלחברת תובלה, סוכן מכס31/05/2016פעיל
קובץ קשר חב' מניהTKESHERחברת מניהנמל10/05/2015פעיל
רשימת יצוא\טעינהEXPOCONTסוכן אניהחברת הנמל09/12/2004פעיל
רשימת מכולות שנטענוFEXPORTנמלסוכן אניה10/05/2015פעיל
רשימת מכולות שנפרקוFIMPORTנמלסוכן אניה10/05/2015פעיל
תוכן חשבונית מפורטINVDT2חברת הנמלסוכן אניה, משלח, סוכן מכס, מסוף, בעל מטען17/12/2014פעיל
תוצאות דירוג לתעודת אחסנהDIRUGTמכסחברת נמל31/01/2007בפיילוט
תנועת מכולותCOAPRIחברת הנמלסוכן אניה22/06/2016פעיל
תעודת אחסנהCOPARN , COPARIסוכן מכסחברת הנמל08/01/2017פעיל
תעודת אחסנה למטען כלליCRGOI1סוכן מכסחברת הנמל01/10/2014בהטמעה
תעודת אחסנה למכולה ריקהCOMTINDepot\מסופים, סוכן אניהחברת הנמל12/05/2015פעיל
תעודת אחסנה עם פרטי הובלהCOPAR5חברת הובלה או סוכן מכסחברת הנמל12/05/2015פעיל
תעודת אחסנה עם פרטי הובלה למטען כלליCRGOI2חברת תובלהחברת הנמל12/05/2015בהטמעה
תעודת אחסנה עם פרטי הובלה למכולה ריקהCOMTI5חברת תובלהחברת הנמל12/05/2015בהטמעה
תעודת אחסנה עם פרטי הובלה למכולת יבוא שנפרקה בנמל אחד ותמסר בנמל שניCOPRI5חברת תובלהחברת נמל12/05/2015בהטמעה
תעודת ליוויLIVUIEחברת הנמלמשלח, סוכן מכס, מסוף09/01/2017פעיל\בהטמעה
  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל