לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
סוכני אניה
סוכני מכס ומשלחים
מובילים יבשתיים
יבואנים ויצואנים
חומרים מסוכנים
הרשמה לשירותים מקוונים
מרכז תמיכה ללקוחות
סטטוס מכולה
סטטוס אניות, תכנית עבודה
טבלאות קהילתיות
מידע על מסרים אלקטרוניים
שיחזור מסרים
מידע על גובה הגלים
אודות תס"ק - ים
ספר טלפונים של קהיליית הים
אינדקס מונחים ותהליכים
מיבזקוני תסק ים
רשיונות כניסה לנמלים
אפליקציות מידע
דיווח טעינת חומס
אישור חד יומי לנמל
אודות תס"ק ים

 

קידום תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים בישראל

פרויקט תס"ק-ים, לקידום תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים הינו פלטפורמה טכנולוגית המשלבת את כל השותפים העסקיים בסחר הימי : נמלי הים, המכס, סוכני אוניה, סוכני מכס, משלחים בין לאומיים, יבואנים, יצואנים וחברות תובלה,וכן גופים במעגל הרחב יותר הקשור לסחר כמו משרדי הממשלה השונים, צה"ל,משטרה ועוד. כמו כן נמצאת מנהלת תס"ק- ים במגעים עם גופים בעולם לשיתוף פעולה טכנולוגי.

מטרת הפרויקט, ברמה הלאומית, היא  לשפר את כושר התחרות של המשק הישראלי באמצעות ייעול  תהליכי השינוע ("נמל ללא ניירת") וחסכון בתשומות בתהליכי הסחר, תוך התייחסות לכל שרשרת האספקה הלוגיסטית.

תס"ק ים מופעל ע"י מנהלת משותפת בראשות רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה ומינהל המכס במשרד האוצר. ניהול הפרויקט הופקד בידי חברת נמלי ישראל הרואה בפרויקט חלק חשוב בתשתיות הנמליות אותן היא מקדמת, ובהתאם לכך הקצתה את המשאבים הנדרשים לקידומו.

ההשתתפות בפרויקט היא וולונטרית, וההיענות הרחבה של קהילת הסחר הימי מצביעה על חשיבותו ונחיצותו.
הפרוייקט הינו ייחודי בנוף העיסקי הישראלי, חברות בעלות אינטרסים כלכליים שונים ולעיתים אף מנוגדים לוקחות בו חלק לאורך השנים על מנת להגשים יעדים ארוכי טווח.

פעילות הפרויקט מתבצעת בתחומים הבאים :

• פגישות עבודה תקופתיות ומקצועיות של נציגי קהילת הסחר הימי
בפגישות אלה נדונים תהליכים ובעיות בסחר הימי. מוצעים ונקבעים פתרונות ומתבצעת חלוקת משימות מעקב אחרי ביצוען.כחלק מהיעד הישראלי להוות חלק מהקהילה העיסקית הרחבה מותאמות מערכות תס"ק-ים לסטנדרטים שמציבים גורמים בינלאומיים כמו WCO  - אירגון המכס, IMO אירגון הסחר של האו"ם ועוד.

• מתג מסרים ממוחשב מבוסס כספות וירטואליות
באמצעות מתג מאובטח זה מועברים מסרים אלקטרוניים בין חברי קהילת הים. מסרים אלה מחליפים טפסי נייר ומנתבים מידע בין הגורמים השונים. כמו כן יודע המתג לקלוט ולהעביר מידע המועבר ב- WEB-SERVICES. פעילות תקינה של המתג קריטית לסחר הימי ולכן בנוסף להכפלת השרתים ובסיסי הנתונים הדרושים להפעלתו,הוקם אתר Disaster recovery) DR) אליו מועברת פעילות המתג במקרה של פגיעה באתר הראשי.

במתג מעל 600 כספות וירטואליות ביניהן מועברים שישה מליון מסרים בחודש ב-80 סוגי מסרים.

• שירותים מקוונים – מחשוב ענן
לרשות החברים בקהילת הים עשרות מסכי אינטרנט המשמשים לצפייה במידע ולשימוש בתהליכים תפעוליים.
מנהלת תס"ק-ים פועלת להרחבת השימוש בסחר אלקטרוני בין מעגלי הקהילה המורחבת על ידי העמדת שירותים מקוונים לשימושה ומאפשרים לכל גורם בה, גם אם אין ברשותו תשתיות מתאימות להיות שותף מלא בתהליכים המתקדמים.

תס"ק-ים מנסה לקדם גם  סחר ללא ניירת עם גורמים בינלאומיים שונים כגון, מתגים, נמלים ורשויות מכס במדינות מעבר לים.


לסקירה של פיתוח תהליכים בתס"ק ים ומגמות לעתיד

למידעון תס"ק ים - לחץ כאן 

 
  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל