לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
כל הפרויקטים
תכנית נמלי העתיד
פרוייקט נמל המפרץ
פרוייקט נמל הדרום
מכרזים
בונים נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
תוכנית נמלי העתיד - נמל המפרץ ונמל הדרום

תוכנית נמלי העתיד- פרויקט תשתית מהגדולים והחשובים למשק,  שמקדמת חברת נמלי ישראל לביצוע בשנים הקרובות בהשקעה של מיליארדי ש"ח, במסגרתו יוקמו מסופי מכולות חדישים ומתקדמים- נמל המפרץ בחיפה (הדמיה מטה) ונמל הדרום באשדוד (הדמיה משמאל-נמל הדרום שלב א'). תוכנית נמלי העתיד, נגזרת מתוכנית אב אסטרטגית שגיבשה חברת נמלי ישראל לפיתוח נמלי הים המסחריים בראייה ארוכת טווח , מדובר בפרויקט תשתית מהחשובים לכלכלת ישראל ולרווחת הציבור כולו, שנועד לתת מענה לצורך בהגדלת קיבולת הנמלים נוכח הגידול הקבוע בסחר הישראלי, לשינויים הדרמטיים והמהירים בגודל האוניות בקווי הסחר הבינלאומיים, ובשמירה על איתנותה של כלכלת ישראל הנשענת באופן כמעט מוחלט על נמלי הים, כשער המסחרי העיקרי.

הקמת מסופי מכולות מתחרים במרחב של  נמלי חיפה ואשדוד היתה אחת מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום של קידום תחרות והורדת יוקר המחיה, המלצה שאומצה ע"י ממשלת ישראל .

 
לצפייה בסרטון על נמלי העתיד לחץ כאן

 


כאמור נמלי הים הם השער המסחרי העיקרי של מדינת ישראל והם משנעים כ 99% ממטעני הסחר הישראלי. הסחר הישראלי צומח מדי עשור, אניות גדולות חדישות נכנסות לשירות בקווי הסחר העולמיים ואניות ענק נמצאות בייצור, אניות אלה אינן יכולות לפקוד כיום את נמלי הים של ישראל (המוגבלים עד לאניות בסדר גודל של עד כ- 11,500 TEU בלבד). עיכוב בפיתוח תשתיות שמותאמות לאניות הגדולות, יביא לפריקת המטענים הישראלים בנמלים אחרים באזורנו , הערוכים לאניות אלה, ומשם הם יגיעו באניות הזנה לנמלי ישראל, הליך שייקר את תהליך השינוע וכתוצאה את המוצרים לצרכן.

מערכת נמלים מודרנית בישראל, חיונית לצמיחת המשק ולסחר הישראלי - פיתוחה הוא יעד אסטרטגי לכלכלת ישראל, השואפת להגדיל את השתתפותה בסחר העולמי והאזורי, ואשר יכולה גם להפוך מתחנת סחר סופית לצומת סחר , תובלה ימית ולוגיסטיקה מרכזי באזורנו.

לנוכח יעד זה ובהסתמך על התחזיות לגידול בסחר הישראלי , הכינה חברת נמלי ישראל עוד בשנת 2006 תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים בראייה ארוכת טווח. תכנון אסטרטגי עשרות שנים קדימה, מאפשר למדינת ישראל אופק תכנוני ויכולת להגדיר כבר היום את עתודות הקרקע ותשתיות נמל הדרושות לכלכלת ישראל. תכנית האב היוותה  פלטפורמה לקידום יעד מרכזי של הרפורמה בנמלים - יצירת תחרות וקידום התייעלות בענף הנמלים באמצעות שילובו של הסקטור הפרטי בהפעלת המסופים, כמקובל בנמלים מודרניים בעולם. הקמת מסופי מכולות חדשים בסמוך לנמלים הקיימים בחיפה ובאשדוד, תאפשר תחרות במרחב הנמל ובתוך מערכת הנמלים וכן תחרות מול נמלים אחרים באזורנו הנמצאים בתנופת פיתוח אינטנסיבית בשנים האחרונות. ראו מטה קישור לתוכנית אב אסטרטגית- מסמך מסכם.

כנגזרת מתוכנית האב האסטרטגית, אישרה במאי 2007 ממשלת ישראל את הקמתם שני מסופי מכולות מתקדמים,  ממזרח לנמל חיפה וצפונית לאשדוד.  הממשלה הסמיכה בהחלטה זו את שרי התחבורה והאוצר לאשר את שיטות מימון ההקמה והפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת המסופים החדשים, תוך בחינת שילובו של הסקטור הפרטי. ממשלת ישראל אישרה שוב את קידום הקמתם של מסופי המכולות החדשים בהחלטתה מדצמבר 2011 המתבססת על המלצות ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה. ביולי 2013 הודיעו ראש הממשלה ושרי התחבורה והאוצר על קידום הרפורמה בנמלי הים, במסגרתה, נמלי העתיד יופעלו ע"י מפעילים מן הסקטור הפרטי במטרה לחולל תחרות והתייעלות בענף. במועד זה יצאו לדרך מכרזים להפעלת הנמלים ושלב ההצעה הטכנית והכספית במכרז להקמת הנמלים החדשים.

 סטאטוס המיזמים

העבודות בשני המיזמים החלו. מידע על התקדמות המיזמים ראו במדורי נמל המפרץ ונמל הדרום ובגלריית התמונות.

בטרם יצאו המיזמים לביצוע, השלימה חברת נמלי ישראל את התכנון ואת תהליך האישור הסטטוטורי .

ב-5 ינואר 2013 אישרה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים את תכניות המתאר הארציות לנמל המפרץ בחיפה ולנמל הדרום באשדוד. קדמו להחלטה זו אישור המועצה הארצית לתכנון ובניה .(התוכנית למבנים הימיים של "נמל המפרץ", בחיפה (תמ"א 13/ב/1/1 ) והתוכנית המפורטת ל"נמל הדרום", באשדוד (תמ"א13/ב/2 /1/א). שתי התוכניות אושרו בזמנו להפקדה לאחר ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה.
תסקיר מקורות החול לנמל המפרץ אושר אף הוא במהלך 2014. כעת מתבצע תסקיר תכנית השימושים לנמל המפרץ, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

נבחרו הקבלנים להקמת הנמלים החדשים

 ביוני 2014 הוכרזה הזוכה במכרז הבינלאומי להקמת נמל הדרום- חברת PMEC של חברת צ'יינה הרבור. היקף העבודות נשוא מכרז זה:  3.3 מיליארד ש"ח.

ב-23 ספטמבר נחתם החוזה להקמת נמל הדרום במעמד ראש הממשלה, שר התחבורה, שר האוצר ושגרירת סין בישראל וב-28 אוקטובר הונחה אבן הפינה  לנמל החדש.

ב-30 אוקטובר 2014  הוכרזה חברה משותפת לחברות אשטרום ושפיר הנדסה כזוכה במכרז הבינלאומי להקמת נמל המפרץ (בתמונה מעלה-נמל המפרץ שלב א). היקף העבודות נשוא מכרז זה כ- 3.98 מיליארד ש"ח והחוזה עמה נחתם בינואר 2015 . כאמור העבודות החלו בשני המיזמים.

 חברות הפעלה מהמובילות בעולם יפעילו את הנמלים החדשים

ב-3.7.14 פרסמה החברה את השלב הראשון במכרז לבחירת מפעיל בינלאומי פרטי להפעלת נמל המפרץ ו/או נמל הדרום.                                        ארבע חברות הפעלה בינלאומיות בהן 2 מהעשיריה הראשונה בתחום בעולם עברו את שלב המיון המוקדם והוזמנו ביולי 2014 להגיש הצעותיהן (הצעה טכנית וכספית) להפעלת הנמלים. באפריל 2015 הוכרזו החברות הזוכות במכרזי הפעלת הנמלים החדשים- חברת SIPG מסין זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ בחיפה , וחברת TIL מהולנד זכתה במכרז להפעלת נמל הדרום באשדוד.   ב-28.5.15 נחתמו החוזים להפעלת הנמלים החדשים בין חברת נמלי ישראל לראשי החברות הזוכות, במעמד שר התחבורה והמודיעין, ח"כ ישראל כ"ץ ,שר האוצר לשעבר, ח"כ יאיר לפיד ושגרירי סין והולנד.

אגירה מקדמית של אבן לשוברי גלים

החברה השלימה הפקה ואגירה מקדמית של אבן להקמת שוברי הגלים בשני הפרויקטים, בכלל זה אבן מחצבות וליקוט אבני בזלת בגליל . כמו כן נפתחו קווי ייצור של קוביות בטון הנדרשות להגנה על שוברי הגלים בשני מפעלים- אקרשטיין באשדוד ואיטונג בקסריה. נושא אספקת האבן נמצא כעת באחריות הקבלנים שנבחרו להקמת הנמלים.

 

 

הדמיות נמל המפרץ ונמל הדרום -  HUE 3D .

 להחלטת ממשלה מיום 18.12.11  בנושא קידום פיתוח נמלי הים בישראל לחץ כאן

לסקירת בנק ישראל מיוני 2014 בעניין מדיניות פיתוח הנמלים לחץ כאן

לתוכנית אב אסטרטגית משנת 2006 לחץ כאן

כשלי שוק והמלצות בענפי משק שונים, דוח ועדת טרכטנברג 
 

  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל