לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
סחר חוץ ונתונים סטטיסטים
מרחב נמל חיפה
מרחב נמל אשדוד
מרחב נמל אילת
רשות הספנות והנמלים
קישורים לאתרים
גלריית תמונות היסטוריות
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
רשות הנמלים והספנות
 

רשות הספנות והנמלים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הינה הרשות האחראית והמוסמכת לכל תחומי התעבורה הימית, לפיקוח ולרישוי של כלי השיט ומפעיליהם.הרשות מטפלת בהיבטים השונים של הספנות הישראלית ואחראית גם לכלי השיט הזרים הפוקדים את נמלי הארץ. במסגרת אחריותה גם אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. רשות הספנות והנמלים הוקמה בפברואר 2005 במסגרת הרפורמה בנמלים שביצעה הממשלה , והיא באה במקום מינהל הספנות והנמלים שקדם לה.
באמצעות רשות הספנות והנמלים מקדם משרד התחבורה את יעדי הספנות הישראלית, אחד החשובים שבהם הוא להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית פעילה ואיכותית שתוכל לשמש המוביל הלאומי של סחורות ומטענים חיוניים,בעת שלום ובזמן חירום כאחד, כגון- מזון, דלק, פחם ומטענים ביטחוניים . דגש מיוחד ניתן לשמירת קיומו של צי הסוחר ושל כוח האדם הימי הישראלי בכל התפקידים הנדרשים.
השליטה בנמלים ובמעגנות בישראל מתחלקים בין גורמים אחדים: חברות הנמל בחיפה,אשדוד ואילת, חברת נמלי ישראל, קצא"א, חברות עירוניות ורשות הספנות והנמלים האחראית ל-4 נמלים ול-8 מעגנות (מרינות). הרשות אחראית לתחזוקתם ופיתוחם של הנמלים והמעגנות שבניהולה, נוסף על פיקוח ומעקב אחר הבנייה והפיתוח של כלל נמלי ישראל.בהיבטים של בטיחות השייט יש לרשות הספנות והנמלים אחריות סטטוטורית על כל הנמלים והמעגנות בישראל.

בין יעדי רשות הספנות והנמלים: שיפור כושר התחרות של ענף הספנות הישראלי,שמירת ידע מקצועי,קיום תשתית ימית חיונית בנמלים ובתעשייה וכושר הובלה ימי באוניות ישראליות. בנוסף, הגברת בטיחות השיט והחיים בים, פיקוח ושמירה על רמת הבטיחות באוניות, הגברת השמירה על איכות הסביבה הימית ושתוף פעולה אזורי ובינלאומי למניעת זיהום ים. כן פועלת הרשות לקיום קשר בינלאומי עם מדינות ימיות, בהסכמים בילטרליים ומולטילטרליים- בכלל זה שמירה על עקרון חופש השיט ושירותי נמל, מניעת אפליה כלכלית ומינהלית,סיוע הדדי במקרי חירום והעברת מידע ושיתופי פעולה בנושאים ביטחוניים וטכנולוגיים.

*מקור : אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- בתנועה מתמדת-ספר משרד התחבורה www.mot.gov.il


מנהלת נמלים משותפת לחברת נמלי ישראל ולרשות הספנות והנמלים

במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין רשות הספנות והנמלים לחברת נמלי ישראל , וברוח מודל ה- Landlord   הנהוג בנמלים המודרנים בעולם, הוקמו בדצמבר 2006 מנהלות משותפות לשני גופים אלה לנמלי חיפה ואשדוד, המופעלות ע"י חברת נמלי ישראל ומנהלי הנמלים הרגולטורים, עובדי רשות הספנות והנמלים: דר' כוכבי עזרן, מנהל רגולטורי של נמל אשדוד ואריה גביש, מנהל רגולטורי של נמל חיפה.

שיתוף הפעולה בין הגופים נועד לשפר ולשדרג את תפיסת הניהול והביצוע במרחב הנמלים בתחומים חשובים בהם- עזרי ניווט לבטיחות השיט, איכות סביבה, בטחון מרחבי, ועוד.

  

  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל