לדף הבית - www.israports.co.il
דף הבית
דלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מרכז החיפוש
צור קשרדלג על קישורי ניווט
אודות החברה
פיתוח נמלים
ניהול נכסים
שירותים מקוונים
ענף הנמלים בישראל
איכות הסביבה
מדיניות החברה
שמירה על הסביבה
פיתוח עתידי
היתרים
מרכז החיפוש
פיתוח עתידי

היבטים סביבתיים בתוכניות הפיתוח העתידיות של נמלי ישראל

בכל עשור מוכפל הסחר הישראלי במכולות,  הגידול בסחר העולמי נמשך ואוניות ענק חדישות , ידידותיות לסביבה, נכנסות לשירות בקווי הספנות הבינלאומיים. על מנת לעמוד באתגרים שמציבה התרחבות הסחר הישראלי והגלובלי , נדרשה ראיה אסטרטגית ארוכת טווח בתכנון התשתיות הנמליות הלאומיות. בראייה זו, הכינה חברת נמלי ישראל תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים ל-50 השנים הבאות. התוכנית אף מגדירה את עתודות הקרקע הנדרשות לתשתיות הלאומיות, בראי צרכי הדורות הבאים. זאת, נוכח ההיצע המוגבל של חוף הים בישראל, המאופיין בקונפליקטים רבים בין מגוון הביקושים לפעילות בקו החוף.

השלב הראשון של התוכנית - הקמת מסופי מכולות חדשים בנמלי חיפה ואשדוד,  אושר ע"י ממשלת ישראל בשנת 2007 . ומאז חברת נמלי ישראל קידמה את הליכי התכנון, הסטטוטוריקה, התיאום הרוחבי עם מגוום גופים ורשויות, ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה ועוד, במטרה לאפשר הקמתם של מסוף המכולות "נמל המפרץ" בחיפה, ו"נמל הדרום" מסוף המכולות באשדוד.

 

תוכנית אב אסטרטגית- היבטי סביבה  משלב התכנון הראשוני

תוכנית האב  מציעה מתווה עתידי  ורב שלבי לפיתוח של נמלי חיפה ואשדוד, שהוכן בשיתוף עם חברת התכנון והייעוץ הבינלאומית Royal Haskoning  מהולנד. במהלך העבודה, נבחנו באופן יסודי כ- 15 חלופות פיתוח שונות, כולן במרחב נמלי אשדוד וחיפה, מתוך גישה סביבתית המעדיפה איחוד תשתיות. מסיבה זו בחרה חברת נמלי ישראל שלא לבחון הקמתו של נמל שלישי במרכז הארץ .  זאת ועוד, חלק מהחלופות שהוצעו נפסלו ע"י החברה בשל  פגיעה בהיבטים של איכות סביבה. דוגמת חלופת הקמת אי המלאכותי במפרץ חיפה, שנפסלה בשל עלותה הגבוהה למשק וחשש לפגיעה ברכס הכורכר הימי-שמורת טבע ובית גידול ימי . חלופת פיתוח שעיקרה הרחבת נמל חיפה לתוך היבשה, נפסלה בשל מגבלת שטחי עורף וחשש לפגיעה בסביבת נחל הקישון.

בתהליך הכנת תכנית האב ניתן משקל ניכר להיבטי איכות הסביבה ונערך ניתוח רב-משתנים עבור כל חלופת פיתוח שהוצגה. הנושאים שנבחנו – ברמה אסטרטגית ראשונית: משטר הסעת החול ;מקורות חומרי המילוי; היקף חפירה תחזוקתית; איכות מי הים; סילוק סדימנטים מזוהמים; היתכנות פגיעה בשדות דייג; אבק וזיהום אויר ; רעש ; בתי גידול ימיים; בתי גידול יבשתיים; ניקוז עילי ותת-קרקעי; מיקום ואי פגיעה בערכי מורשת, תרבות וארכיאולוגיה ונושאים נוספים.

המשך תכנון

עם קבלת "אור ירוק" מהממשלה  החל תהליך תכנוני וסטטוטורי מסודר, במסגרתו בוצעו סקרים סביבתיים ומחקרים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. הוקמה קבוצת עבודה משותפת לחברה ולמומחי המשרד להגנת הסביבה וזאת במטרה להבטיח  שהפיתוח העתידי  יעשה באופן שימזער פגיעה בסביבה. בנוסף על תסקירי השפעה על הסביבה, מבוצע בחודשים האחרונים תסקיר מקורות החול בהתייחס ל"נמל המפרץ".

נמל ירוק

בעולם מתגבשים כיום רעיונות ואמצעים שונים במטרה להפוך את הנמל לידידותי יותר לסביבה. זאת, בתחומי התשתית, הטכנולוגיה והתפעול.
גישה זו, ה- Clean and Green מאומצת גם על ידי חברת נמלי ישראל במסגרת תכנון וקידום  מסופי המכולות החדשים .

בין הנושאים העיקריים שבוחנת חברת נמלי ישראל בתהליך תכנון של המסופים העתידיים:

1. שימוש בפסולת בנין ממוחזרת כחומר בניה תחליפי לחול טבעי.
2. בניית רציפים עם מתקני שיקוע גרביטציוני, לטיפול ראשוני במי נגר לפני שחרורם לים.
3. בניית תשתיות מיוחדות כבסיס לאחסון מכולות חומרים מסוכנים, הכוללות מאצרות ( מיכלי אגירה תת קרקעיים שנועדו לאיגום חומר מסוכן )  ושחרור מבוקר של שפך אל הים.
4. התקנת תשתית לאספקת חשמל לאוניות מהחוף , כתחליף להפעלת מנועי האוניה בזמן עגינה בנמל ובכך הקטנת הזיהום.
5. הצטיידות באמצעי שינוע המונעים בחשמל , במנועים היברידיים או באנרגיה סולארית כתחליף למנועים הקיימים, הפועלים על סולר.
6. שיפור איכות הדלקים המניעים את הציוד וכלי השיט בנמל.
7. טכנולוגיה להפחתת צריכת האנרגיה במסופים.
8. עידוד הסטת מטענים לרכבת על חשבון ההובלה במשאיות (מסוף רכבת מטענים חדש הולך ומוקם כעת בעורף נמל אשדוד, בשני מסופי המכולות החדשים מתוכנן מתחם רכבת מטענים בתחומי המסוף).
9. פתיחות לקהילה- יצירת נגישות לציבור לקו המים והפיכת הנמלים לידידותיים יותר לאוכלוסיה בסביבתם.

נושאי תשתית יקודמו במישרין על ידי חברת נמלי ישראל.
נושאים מהתחום התפעולי, יוצבו כדרישה במכרזים שתפרסם חברת נמלי ישראל לחברות שתתמודדנה על הפעלת המסוף. ההצעות שיוגשו ישוקללו גם בהתחשב בהיבטים  הסביבתיים.

 

 

  Skip Navigation Links
דף הבית
אודות האתר
מפת האתר
דרושים
פניות הציבור
שאלות נפוצות
RSS
כל הזכויות שמורות לחברת נמלי ישראל